Länkstig

Return to work - Remain in work

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Att vara på jobbet och att komma tillbaka till jobbet (Return to work - Remain in work)

Syfte

Syftet med projektet var att i en longitudinell kohortstudie undersöka om kombinationen av arbetsrelaterade och individuella faktorer utgjorde en risk för att vara sjukskriven, påverkade möjligheten att vara i arbete respektive att återgå i arbete. Data från den longitudinella studien Hälsoresursprojektet, med start 2008, utgjorde basen för studierna. Avsikten var att följa en generell population och en kohort med nyligen sjukskrivna i Västra Götaland. En uppföljande datainsamling genomfördes hösten 2009.

Datainsamling

Vid första datainsamlingen deltog 7 337 kvinnor och män i åldern 19–65 år. En uppföljande datainsamling genomfördes hösten 2009 med en svarsfrekvens på 79 procent (n=5 807). Registerdata och självrapporterade enkätdata såsom frågor om arbetsorganisation, psykosocial arbetsmiljö, engagemang i arbetet, fysisk och psykisk hälsa, och arbetsplatsbaserade rehabiliteringsåtgärder samlades in.

Publikationer

Remain in work – What work-related factors are associated with sustainable work attendance? A general population based study of women and men.  
Holmgren  K, Löve Jesper, Mårdby AC, Hensing G
Occup Environ Med 2014 Mar;56 (3), 235-42

The combination of work organizational climate and individual work commitment predicts return to work in women but not in men. 
Holmgren K, Ekbladh E, Dellve L, Hensing H
Occup Environ Med 2013 Feb; 55 (2), 121-7

Does unbalanced gender composition at the work place influence the association between psychosocial working conditions and sickness absence?  
Jonsson R, Lidwall U, Holmgren K
WORK 2013 Jan; 1;46(1):59-66

The association between poor organizational climate and high work commitments, and sickness absence in a general population of women and men. 
Holmgren K, Hensing G, Dellve L
Occup Environ Med. 2010 Dec; 52(12):1179-85.

Hälsoresursprojektet – Bakgrund, metod och resultat.
Holmgren K, Hensing G, Fjällström Lundgren M.
Enheten för Socialmedicin. Avd. för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 2010

Projekt och examensarbeten

Fritidsaktiviteter och sjukfrånvaro 
Andersson J, Söderberg E (2009)

Hem och hushållsarbete och sjukfrånvaro 
Petersson C, Bratt H (2009)

Krav och kontroll och sjukfrånvaro 
Persson S, Widmark D (2010)

Livshändelser och sjukskrivning 
Carlsson S, Warmenius F (2011)

Psychosocial working conditions 
Jonsson R (2008)