Bild
gammal kvinnas hand håller i en tekopp
Foto: Claudia van Zyl
Länkstig

Redo att tjäna? Strukturella reformer, institutionell kvalitet och välfärdstjänster i svenska kommuner

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 500 000 SEK
Projekttid
2018 - 2024
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Frågor kring kvalitet i välfärdstjänster är viktiga för många medborgare och ett uppmärksammat ämne i det svenska politiska samtalet. Det pågår också sedan länge en intensiv debatt om hur offentlig verksamhet bör
organiseras för att maximera både kvalitet och effektivitet. Detta projekt väver samman dessa frågor genom att fokusera på vikten av institutionell kvalitet—kännetecknad av en effektiv och opartisk förvaltning fri från
korruption; en enligt samhällsvetenskaplig forskning avgörande faktor för mänsklig välfärd, som hittills endast fått begränsad uppmärksamhet inom den svenska välfärdsdiskussionen.

Vi studerar den kommunala nivån i Sverige med särskilt fokus på äldrevården. Vi utför en rad jämförande studier, både mellan kommuner och över tid, för att besvara frågan om hur institutionell kvalitet påverkar förhållandet mellan olika styrningsregimer och välfärdens kvalitet. Projektet sträcker sig från den politiska sfären, genom administration, till medborgarnivån. På så vis genererar vi ny kunskap om varför kommuner lyckas olika väl med att förse medborgare med välfärd. Dessutom syftar projektet till att ge insikter i hur strukturella reformer och olika styrningsparadigm, exempelvis inom ramen för New Public Management och nyare ansatser till att betona tillit till professioner, påverkar hur väl kommunala offentliga institutioner fungerar i Sverige idag.

Publikationer

 

Broms, Rasmus, Carl Dahlström and Marina Nistotskaya (2024). ”Provider Ownership and Indicators of Service Quality: Evidence from Swedish Residential Care Homes”. Journal of Public Administration Research and Theory, 34 (1): 150–163.

Läs publikationen

Broms, Rasmus, Carl Dahlström, Jenna Najar, and Marina Nistotskaya (2024). ”COVID-19 Mortality and the Structural Characteristics of Long-Term Care Facilities: Evidence from Sweden”. Public Performance and Management Review, published online January 8, 2024.

Läs publikationen

Najar, Jenna, Rasmus Broms, Marina Nistotskaya and Carl Dahlström (2023). ”Predictors of COVID-19 outcomes among residents of Swedish long-term care facilities – a nationwide study of the year 2020”. American Journal of Geriatric Psychiatry 31(6): 456–461.

Läs publikationen

Broms, Rasmus, Carl Dahlström, Jenna Najar and Marina Nistotskaya (2021). ”Driftsform, personalsammansättning och storlek: Om strukturella faktorer och risk att smittas av och dö i covid-19 vid särskilt boende för äldre i Sverige” Report prepared for the Swedish Corona Commission SOU 2021:89. Stockholm: Government Offices of Sweden.

Ladda ner rapporten från Regeringskansliets hemsida.

 

Nyhetsartiklar

Dagens Samhälle

https://www.dagenssamhalle.se/offentlig-ekonomi/naringsliv/forskning-regiformen-som-har-hogst-kvalitet-i-aldreomsorgen/

Forskning.se

https://www.forskning.se/2024/02/27/hogst-kvalitet-pa-aldreboenden-utan-vinstkrav/

Senioren

https://www.senioren.se/nyheter/aldreboenden-utan-vinstkrav-haller-hogst-kvalitet/

DN ledare

https://etidning.dn.se/shared/article/ledare-den-som-vill-forsta-problemet-maste-leta-i-historien/KtXkHCfj