Länkstig

Protection developing brain

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Det övergripande målet för vår forskning är att öka den grundläggande förståelsen för hur skador utvecklas i hjärnan som utvecklas. Sekundärt till detta hoppas vi kunna utveckla nya strategier för skyddande behandling mot hjärnskador hos barn och främja skadad hjärnreparation.