Bild
Länkstig

Paths-to-Rio: A longitudinal case study

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2015 - 2019
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI), Forskningsgrupp: SCoPE

Finansiär
Centrum för idrottsforskning, Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Kort beskrivning

Paths-to-Rio är en prospektiv forskningsstudie med fokus på både olympiska och icke-olympiska idrotter. Syftet med studien var att undersöka förändringar i hälsobeteenden hos elitidrottare som förbereder sig för OS eller VM 2016 samt att identifiera hälsovådliga som hälsofrämjande faktorer.

Om Paths-to-Rio-studien

Att delta i Olympiska Spelen eller i ett världsmästerskap är ofta största drömmen för en elitidrottare. Att få möjlighet att delta är i sig spännande och extremt motiverande. Men det betyder också intensiv träning, hektisk kvalificeringsfas och ett liv med hög press och osäkerhet.

Syftet med studien var att undersöka förändringar i hälsobeteenden samt att identifiera orsaker till såväl hälsovådliga som hälsofrämjande faktorer under ett års tid då de elitidrottare försökte kvalificera sig till antingen de olympiska spelen i Rio 2016 (10 deltagare) eller ett världsmästerskap (2 deltagare). Studiens resultat är viktiga för idrottare, tränare och andra intressenter i deras strävan att säkerställa idrottares hälsa, prestationsförmåga och utveckling av en hållbar karriär. Studiens resultat har presenterats på nationella och internationella konferenser, ingått i utbildning för tränare och idrottsutövare, samt publicerats i olika tidskrifter (* länk till publikationer under Dokument *).

Design och metoder

Forskargruppen har genom en prospektiv fallstudie kunnat följa enskilda idrottare under ett år i deras försök att kvalificera sig till olympiska spelen eller världsmästerskapen. Alla deltagare, oavsett om de lyckades kvalificera sig eller inte, blev erbjudna att genomföra hela studien.

Urval: Elitidrottare som avsåg att kvalificera sig till OS eller VM och som ansågs ha en verklig chans att lyckas rekryterades till studien. Deltagarna varierade gällande idrottsgren, kön, livssituation och träningsmöjligheter.

Datainsamling: För varje deltagare samlades data in genom:

• Tre semistrukturerade intervjuer (1: hösten 2015; 2: våren 2016; 3: hösten 2016);

• Veckovis, återkommande online-undersökning med tolv standardiserade frågor om träning, tävling, välbefinnande och hälsobeteende.

• Information om träningssituation, deltagande i tävlingar och prestationsförmåga.

Dataanalys: För varje deltagare skapades en ”portfolio” som används för att identifiera viktiga teman och förstå karriärutvecklingen. Deltagarnas portfolios jämfördes för att identifiera personliga, sociala och karriärrelaterade faktorer som påverkar idrottares prestationsförmåga och hälsobeteende under förberedelserna för en större tävling (Schubring et al., 2019).

Titel:

Schubring, A., Barker-Ruchti, N., Pettersson, S., Post, A. (2020).  The Olympic Games: Dream-come-true or a precarious career phase? idrottsforum.org [Nordic sport science forum]

Titel:

Schubring, A., Barker-Ruchti, N., Pettersson, S., Post, A. (2020). Riskfylld resa mot OS kräver rätt stöd. Idrottsforsking.se. Retrieved from

Titel:

Schubring, A., Barker-Ruchti, N., Post, A., & Pettersson, S. (2019). Researching health behaviour in ‘real time’: Methodological insights from a prospective study on Olympic hopefuls. Methodological Innovations.

Titel:

Barker-Ruchti, N., Schubring, A., Post, A. & Pettersson, S. (2019) An elite athlete’s storying of injuries and non-qualification for an Olympic Games: a socio-narratological case study. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health.

Titel

Schubring (2017) Popular science summary project P2015-0081. Stockholm: Centrum för Idrottsforskning.

Presentations:

Schubring, A., Barker-Ruchti, N., Post, A. & Pettersson, S. (2018). Challenges and possibilities of prospective research in elite sport: Insights from the ‘Paths to Rio Study’. World Congress of Sociology of Sport. June 5-8, 2018 in Lausanne, Switzerland.

Schubring, A., Barker-Ruchti, N., Post, A. & Pettersson, S. (2017). Understanding elite sport risk behaviour from a career perspective: A prospective case study with Olympic hopefuls. Nordic Sport Science Conference. 22–23 November, Halmstad, Sweden.

Barker-Ruchti, N., Schubring, A., Post, A., & Pettersson, S. (June, 2017). "They think that high qualification limits make us perform better, but they push us too hard": An athlete’s story of non-qualification for the Rio Olympic Games. 2017 World Congress of Sociology of Sport (ISSA). 30th of May – 2nd of June 2017 in Taoyuan, Taiwan.

Schubring, A., Barker-Ruchti, N., Post, A., & Pettersson, S. (2016). "It has always been my dream": Elite athletes' experiences of the pre-competition phase. 13th conference of the European Association for Sociology of Sport (EASS). 4-7 May 2016, Copenhagen, Denmark.

Deltagare

  • Natalie Barker-Ruchti
  • Stefan Pettersson
  • Anna Post
  • Astrid Schubring