Bild
Workshop med människor som klipper i papper.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Allmänningen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
Totalt har projektet MUSA en budget på 9,5 miljoner.
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Allmänningen, en publik experimentell mötesplats, syftar till att utveckla en ny modell för kunskapsutbyte mellan allmänhet och akademi. Arenan uppkom som ett svar på att jämlik tillgång till kunskap, konst och kultur ställer nya krav på samarbetsformer, som kan bidra till universitetets och samhällets kunskapsbehov och öka utbildningarnas relevans för fler samhällsgrupper.

I projektets grundtanke finns en stark övertygelse om att universitetet som kunskapande samhällsinstitution inom konst, kultur och forskning behöver tänka nytt kring samskapande kunskapsprocesser och hur större tillgång till universitets resurser kan öka relevansen för fler grupper och samhället i stort. Där tror vi att Allmänningen fyller ett behov som kan fungera som modell för både Göteborgs universitet och andra universitet/högskolor.

Allmänningen är kopplad till Konstnärliga fakultetens forskningsplattform PLACE: Public Life, Arts and Critical Engagement.

Läs mer om Politik för gestaltad livsmiljö på regeringens hemsida