Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grupp Mikael Nilsson

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Mikael Nilsson

Kort beskrivning

Forskning om mekanismer och patogenes av sköldkörtelcancer.

Sammanfattning av forskning

Se engelsk version av sidan.

Forskningsverktyg och resurser

En kombination av 3D-organotypiska cellodlingstekniker och djurmodeller nyttjas för cell- och molekylärbiologiska samt genetiska studier. Ett isotoplaboratorie finns till hands för undersökning av radiobiologiska effekter av radojod och andra nuklider av intresse.

Nuvarande gruppmedlemmar

Mikael Nilsson, MD, PhD, Föreståndare/gruppledare på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning samt Professor i anatomi
Shawn Liang, Postdoc
Elin Schoultz, MD, Doktorand
Jakob Dahlberg, Doktorand
Therese Carlsson, Tekniker
Lina Qtet, Läkarstudent, Amanuens
Thomas Ramo, Läkarstudent, Amanuens

Utvalda publikationer

Läs publikationer från grupp Mikael Nilsson på PubMed

Mikael Nilsson
Foto: Emelie Asplund

Kontaktuppgifter

Mikael Nilsson
Föreståndare - Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning

E-post: Mikael Nilsson
Telefon: +46 (0)31 786 3324

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg