Länkstig

Grupp Mikael Nilsson

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Forskning om mekanismer och patogenes av sköldkörtelcancer.

Sammanfattning av forskning

Se engelsk version av sidan.

Forskningsverktyg och resurser

Huvudsaklig metodik:

Musmodeller av sköldkörtelcancer; musmodeller av utvecklingsdefekter inom sköldkörteln; in vivo Lineage-spårning; 3D-cellodling; patient-härledda xenograft (PDX) modeller av mänskliga sköldkörtelcancerprover; morfologisk expertis inklusive immunfluorescens och elektronmikroskopi; rutinmässiga cell- och molekulärbiologiska analyser inklusive qPCR och Western blot analyser.

Huvudsakliga samarbeten:

 • Martin Bergö, Karolinska Institutet (cancermodeller i möss)
 • Kajsa Paulsson, Lunds Universitet (cancergenetik)
 • Carine Menhaut, IRIBHM, Brussels University (miRNA)

Nuvarande gruppmedlemmar

Mikael Nilsson, MD, PhD, Föreståndare/gruppledare på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning samt Professor i anatomi
Sima Kumari, PhD, Postdoc
Elin Schoultz, MD, PhD
Jakob Dahlberg, MD, Doktorand, endokrinkirurg
Therese Carlsson, Labansvarig
Henrik Fagman, MD, PhD, klinisk patolog

Utvalda publikationer

 1. A branching morphogenesis program governs embryonic growth of the thyroid gland. Liang S, Johansson E, Barila G, Altschuler DL, Fagman H, Nilsson M.  Development 145:dev146829, 2018
   
 2. Development of the thyroid gland (review).
  Nilsson M, H Fagman. Development 144: 2123-2140, 2017
   
 3. On the origin of cells and derivation of thyroid cancer: C cell story revisited (review).
  Nilsson M, Williams D.  Eur Thyroid J 5:79-93, 2016
   
 4. Medullary thyroid carcinoma – distinction towards neuroectodermal tumours (letter to editor).
  Nilsson M, Williams D.  Eur Thyroid J Vol. 5, No. 4, 2016
   
 5. Linking loss of sodium iodide symporter expression to DNA damage.
  Nordén Lyckesvärd M, Bhogal N, Ingeson C, Carlsson T, Karlsson JO, Postgård P, Himmelman J, Forssell-Aronsson E, Hammarsten O, Nilsson MExp Cell Res 344:120-131, 2016
   
 6. Revising the embryonic origin of thyroid C cells in mice and humans.
  Johansson E, Andersson L, Örnros J, Karlsson T, Ingeson-Carlsson C, Liang S, Jansson S, Dahlberg S, Parrillo L, Zoppoli P, Barila G, Altschuler D, Padula D, Lickert H, Fagman H, Nilsson M.  Development 142:3519-3528, 2015
   
 7. Differential effects of MAPK pathway inhibitors on migration and invasiveness of BRAFV600E mutant thyroid cancer cells in 2D and 3D culture.
  Ingeson-Carlsson C, Martinez-Monleon A, Nilsson MExp Cell Res 338:127-135, 2015
   
 8. Dual contribution of MAPK and PI3K in epidermal growth factor-induced destabilization of thyroid follicular integrity and invasion of cells into extracellular matrix.
  Ingeson-Carlsson C, Nilsson MExp Cell Res 326:201-18, 2014
   
 9. Switching from MAPK-dependent to MAPK-independent repression of the sodium-iodide symporter in 2D and 3D cultured normal thyroid cells.
  Ingeson-Carlsson C, Nilsson MMol Cell Endocrinol 381:241-254, 2013
   
 10. Role of EphA4 receptor signaling in thyroid development: regulation of folliculogenesis and propagation of the C-cell lineage.
  Andersson L, Westerlund J, Liang S, Carlsson T, Amendola E, Fagman H, Nilsson M. Endocrinology 152:1154-64, 2011

Läs publikationer från grupp Mikael Nilsson på PubMed

Mikael Nilsson
Foto: Emelie Asplund

Kontaktuppgifter

Mikael Nilsson
Föreståndare - Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning

E-post: Mikael Nilsson
Telefon: +46 (0)31 786 3324

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg