Länkstig

Mediernas påverkan på allmänhetens attityder till migration

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på hur medier påverkar allmänhetens attityder till migration i Europa.
Jag har varit en del av forskningsprojektet "Role of European Mobility and its Impacts in Narratives, Debates and EU Reforms" (REMINDER), som avslutades i december 2019. Projektet var ett samarbete mellan flera europeiska universitet och finansierades av EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Min huvudsakliga roll i projektet var att undersöka allmänhetens attityder till migration och hur dessa påverkas av olika typer av medierade budskap. Forskningen bygger på en panelundersökning samt ett survey-experiment som har genomförts i sju europeiska länder.