Länkstig

Linda Kluge: Om kraftig övervikt och provrörsbefruktning

Publicerad

Kvinnor med kraftig övervikt kan nekas provrörsbefruktning på skattefinansierade kliniker, på grund av BMI. Forskaren och barnmorskan Linda Kluge anser att BMI-gränserna för att få komma på ett första besök inför IVF-behandling bör tas bort.

LINDA KLUGE
Disputation: 20 oktober 2023
Doktorsavhandling: Obesity and IVF outcome – The hope of improvements through weight reduction
Ämnesområde: Obstetrik och gynekologi
Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper

Kvinnor med övervikt och obesitas (kraftig övervikt) har lägre chans att få barn efter provrörsbefruktning än vad normalviktiga kvinnor har. De har också högre risk för komplikationer.

Linda Kluge visar i sin avhandling att viktminskningsbehandling före provrörsbefruktning inte ledde till högre antal födda barn. I studien ingick 317 kvinnor med obesitas klass I, vilket innebär ett Body Mass Index (BMI) mellan 30 och 34,9 kg/m2.

Bild
Omslagsillustrationen till Linda Kluges avhandling. Kollage av konstnären Eva B Larsson. ©2023 evablarsson.se

Hälften fick hjälp att gå ner i vikt

– Vi lottade kvinnorna till att antingen få hjälp med att gå ner i vikt före provrörsbefruktning eller att göra provrörsbefruktning direkt. Vi gjorde också en uppföljning efter två år för att bedöma om viktminskningen hade effekt i ett längre perspektiv, berättar Linda Kluge, barnmorska på Reproduktionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och fortsätter:

– Sex år efter att de kom med i första studien intervjuade vi 17 kvinnor om deras upplevelser av att ha deltagit. Slutligen tittade vi på nationella data för att få fram information om hur stor skillnad det var mellan olika BMI-grupper vad gäller antalet födda barn efter provrörsbefruktning, och antalet komplikationer hos mor och barn i graviditeter som uppkommit genom provrörsbefruktning.

Bild
Linda Kluge.

”Överraskande resultat”

Vilka är de viktigaste forskningsfynden?
– Kvinnorna som fick viktminskningsbehandling före provrörsbefruktningen gick i genomsnitt ner 9,1 kg. Men studien visar att de inte hade större chans att få ett barn än kvinnorna som inte gick ner i vikt, vilket var överraskande.

– Antalet födslar efter första IVF-behandlingen hos kvinnorna i gruppen som inte gick ner i vikt var mycket högre än förväntat. Resultaten låg i nivå med nationella data från kvalitetsregistret för provrörsbefruktning.

Hittade ni något samband mellan övervikt och risk för komplikationer?
– Ja, nationella registerdata bekräftade att kvinnor med övervikt och obesitas har ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning, för både mor och barn, jämfört med normalviktiga kvinnor.

Figur 5, sida 47 i avhandlingen. Kvinnornas vikt från randomisering till två-årsuppföljningen. Visit 5 är i vecka 15 av viktminskningsbehandlingen. Visit 8 är vid ägguttaget.

”BMI-gränser för ett första besök bör tas bort”

Skattefinansierade kliniker som utför provrörsbefruktning i Sverige har BMI-gränser som kvinnor måste förhålla sig till för att få tillgång till IVF. De flesta kliniker har en gräns på 35 kg/m2, medan två klinker har en gräns på 30 kg/m2.

– Trots att vår studie visade att viktnedgång inte gav ett högre antal levande födda barn, så är de lägre BMI-gränserna kvar. Förhoppningen med de kvarvarande BMI-gränserna är troligen att en viktminskning ska leda till att antalet komplikationer minskar. Men detta är inte bevisat förutom hos kvinnor som gått ner väldigt mycket i vikt efter en magsäcksoperation, säger Linda Kluge.

Hur ser du på att det fortfarande finns BMI-gränser för att få provrörsbefruktning?
– Jag tycker att BMI-gränserna för att få komma på ett första besök bör tas bort. I stället bör en individuell bedömning göras av varje kvinna. Flera andra faktorer, som exempelvis ålder, påverkar resultatet av en provrörsbefruktning. Detta bör man också ta hänsyn till och inte bara BMI.

Vad visade långtidsuppföljningen av kvinnor som deltog i studien?
– Efter två år såg vi att kvinnorna som gått ner i vikt inför provrörsbefruktningen hade gått upp i vikt igen. Antalet födda barn var likvärdigt i båda grupperna. Intervjuerna visade att kvinnorna var glada över att ha fått erbjudande om att vara med i studien. De tyckte att viktminskningsbehandling med stöd bör erbjudas till kvinnor med obesitas som ska genomgå IVF.

Text: Jakob Lundberg