Länkstig

Linda Kluge - Obesity and IVF outcome: The hope of improvements through weight reduction

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet obstetrik och gynekologi

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer inte kunna följas digitalt.

Huvudhandledare: Ann Thurin-Kjellberg
Bihandledare: Christina Bergh, Herborg Holter
Opponent: Jan Brynhildsen, Örebro universitet
Betygsnämnd: Lina Bergman, Emir Henic och Anna Winkvist