Länkstig

Kvinnors upplevelser av fysioterapi vid långvarig underlivssmärta

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Många kvinnor lider av långvarig underlivssmärta, så kallad vulvodyni, vilket inverkar negativt på livskvalitet och sexuell hälsa. Fysioterapi har på senare år blivit en vanligare del av behandlingen, men mer kunskap behövs om vad fysioterapi innebär för kvinnorna och vad som är betydelsefullt. Denna studie utforskar erfarenheter av fysioterapi hos kvinnor med vulvodyni.

I denna kvalitativa studie har 14 kvinnor med vulvodyni intervjuats om sina erfarenheter av att ha gått i fysioterapeutisk behandling för sina besvär. De är mellan 21 och 45 år och har olika lång erfarenhet av att leva med vulvodyni. Digitala, individuella intervjuer har genomförts, där några öppna frågor används i samtalet men där deltagarens berättelse står i centrum och fördjupas genom följdfrågor. Intervjuerna transkriberas och analyseras med kvalitativ innehållsanalys för att kunna tematisera innehållet och belysa vad fysioterapeutisk behandling innebär för deltagarna.

Ökad förståelse för vad som är viktigt för deltagarna kan ge större kunskap om möjligheter och utmaningar med fysioterapi som behandling vid vulvodyni och på längre sikt förbättra vården för personer med vulvodyni. 

Medverkande forskare: Emelie Johansson, fysioterapeut, MSc