Bild
Genrebild på vuxen och barn som håller handen. iStock-foto
Foto: IStock
Länkstig

Kan fysisk kondition förebygga sena komplikationer hos barncanceröverlevare?

Publicerad

Vetenskapsrådet beviljade nyligen 10 bidrag till Internationella postdoks inom medicin och hälsa, för perioden 2022–2025. En av dom som fick bidrag var Aron Onerup, verksam vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin.

Bild
Aron Onerup, forskare och specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin på Barncancercentrum på Drottning Silvias Barnsjukhus.
Aron Onerup, forskare och specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin på Barncancercentrum på Drottning Silvias Barnsjukhus.
Foto: Anna Onerup

Aron Onerup arbetar kliniskt som specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin på Barncancercentrum på Drottning Silvias Barnsjukhus. När det gäller hans forskning vid institutionen så sker den inom ämnesområdet pediatrik. Titeln på projektet, som han nu får VR-bidraget för är - Kan fysisk kondition förebygga sena komplikationer hos barncanceröverlevare, och bidragssumman ligger totalt på 3 600 000 fördelat över 2022–2025.

Syftet med VR-bidraget är i stort är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen vid svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Fortsätter forska på hälsovinster av fysisk aktivitet - men nu hos barncanceröverlevare
Aron Onerup disputerade 2021-03-12 på studier kring nyttan av fysisk aktivitet inför operation och titeln på hans avhandling var - The role of physical activity for recovery after surgical procedures Läs mer om avhandlingen.

Aron kommer i början av juli 2022 åka till St. Jude Children’s Research Hospital i Memphis, Tennessee, USA. Barnsjukhuset är stort och inriktat mot framför allt barncancer och en av de stora institutionerna inom barnonkologi internationellt. Han har kvar sin anställning vid Göteborgs universitetet men förlägger sin forskning till St. Jude under en period framöver.

–  Det är en postdoc där jag fortsätter forska på hälsovinster av fysisk aktivitet. Men istället för att forska på hälsovinsterna med att vara aktiv inför en större operation, så ska jag nu forska kring vilken roll fysisk aktivitet och kondition kan ha för att förebygga vissa sena komplikationer hos ungdomar och vuxna som behandlats för cancer i barndomen. Man vet att individer som behandlats för barncancer senare löper ökad risk för flera hälsoproblem, där vissa av dem går att förebygga med fysisk aktivitet i den allmänna befolkningen. Två sådana problem är psykisk ohälsa och en andra cancer, och planen är att jag ska analysera hur risken att drabbas av dessa hänger ihop med kondition hos mestadels vuxna individer som behandlats för barncancer.

Han skall göra projekt inom en stor studie på St. Judes där man följer drygt 5 000 individer som behandlats för cancer i barndomen. Studien i sin helhet syftar till att kartlägga hälsoproblem hos individer som behandlats för cancer i barndomen, och en stor mängd olika parametrar ingår i den kartläggningen.

– Deltagarna bjuds in till regelbundna kontroller som inkluderar frågeformulär, fysiska tester och undersökningar samt blodprover. Studien startade 2007 och inkluderar kontinuerligt nya deltagare. De följs därefter under flera decennier för att hitta olika sena komplikationer som kan drabba individer som behandlats för cancer i barndomen. 

Läs mer om projektet; St. Jude LIFE på St. Jude Children’s Research Hospitals webbplats

Text: Susanne Lj Westergren

MER OM VR-BIDRAGET
  • I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 10 av 33 ansökningar. Totalt har dom beviljat nästan 34 miljoner kronor för perioden 2022–2025. Läs mer här
  • Läs mer om syftet med detta bidrag