Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Tecknad bild med personer som går stavgång
Foto: Illustration: Stavgång av Stina Wirsén
Länkstig

Aron Onerup - Hälsosamma levnadsvanor har positiv effekt på rehabiliteringen efter operation

Publicerad

Aron Onerup disputerade den 12 mars 2021 inom ämnet kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen var: The role of physical activity for recovery after surgical procedures

Länk direkt till avhandlingen

Bild
Foto på Aron Onerup
Aron Onerup
Foto: Anna Onerup

Hälsosamma levnadsvanor har positiv effekt på rehabiliteringen efter operation

Otillräcklig fysisk aktivitet är ett växande problem för stora delar av befolkningen världen över. Forskning har visat att ökad fysisk aktivitet har positiv effekt på flera folksjukdomar, såsom psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdomar. Detta har väckt intresset för att veta mer om huruvida fysisk aktivitet kan förbättra återhämtningen efter olika typer av operationer.

 - Forskningen i avhandlingen handlar om nyttan av att vara fysiskt aktiv inför ett kirurgiskt ingrepp, framför allt operation av tjock- och ändtarmscancer. Jag valde detta forskningsfält eftersom livsstilsrelaterad ohälsa utgör ett allt större problem för hälso- och sjukvården och jag var intresserad av metoder som hanterar detta problem genom att använda sig av livsstilsinterventioner med fysisk aktivitet, säger Aron Onerup, som till sommaren blir klar specialistläkare inom barnmedicin*

Lägre risk för långtidssjukskrivning och kortare vårdtid

Resultaten från hans avhandling talar för att personer som redan är fysiskt aktiva (habituell fysisk aktivitet) på sin fritid då de insjuknar i gallvägssjukdom eller tjock- och ändtarmscancer återhämtar sig snabbare efter operationen. När det gällde gallvägssjukdom var detta kopplat till lägre risk för långtidssjukskrivning, kortare vårdtid, samt bättre chans att känna sig psykiskt återhämtad 3 veckor efter operationen. När det gällde tjock- eller ändtarmscancer påverkades inte vårdtiden, däremot till bättre chans att känna sig fysiskt återhämtad 3 veckor efter operationen och till en lägre risk för postoperativa komplikationer.

 - Men resultaten visar också att det är svårt att få denna effekt genom att börja vara fysiskt aktiv då man har fått veta om att man ska opereras. Snarare talar resultaten för att det är viktigt att etablera stadigvarande hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen, där en del individer utvecklar dessa sjukdomar i framtiden.

*Aron Onerup blir till sommaren specialistläkare inom barnmedicin vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus och kommer därefter fortsätta arbeta på Barncancercentrum i Göteborg som ST-läkare i barn- och ungdomshematologi samt onkologi. Han kommer bland annat delta i forskning kring barncanceröverlevare.

FAKTA

Brist på fysisk aktivitet identifieras som den fjärde ledande riskfaktorn för icke-smittsamma sjukdomar (WHO 2009)

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

OBS! För att minska smittspridning av Covid-19 uppmanas publiken delta via denna länk: https://gu-se.zoom.us/j/64866711059?pwd=SExwcHg3TlAzK0ZKckZ2N2tKUGpJZz09
Passcode: 946315

Opponent:  Ylva Trolle Lagerros, Karolinska Institutet, Solna
Betygsnämnd:  Khalil Helou, Ingvar Syk och Lena Björck

Huvudhandledare: Eva Angenete

Bihandledare: Mats Börjesson