Länkstig

Italien före Rom. Att undersöka samspelet mellan kulturell och genetisk variation i Italien före Romarriket

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5,3 miljoner SEK
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Finansiär
Riksbankens jubileumsfond

Kort beskrivning

De senaste åren har ett betydande antal revolutionerande studier radikalt förändrat våra kunskaper om migration och befolkningsgenetik under den Europeiska förhistorian. I detta projekt vill vi fokusera på hittills obesvarade frågor kring relation mellan kultur och genetik genom att inkludera ett inslag från de allra senaste proteomiska studierna.
Projektets mål är att använda en helt igenom tvärvetenskaplig strategi som kombinerar arkeologi, gammalt DNA, stabila isotoper och proteomiska analyser. Vi skulle vilja påstå att diet och livsstil tillsammans med data från DNA och arkeologiska undersökningar kan bidra till att skapa en ny syn på hur betydande aspekter av kulturell identitet upprätthölls och sålunda skapa förutsättningar för att närma oss den komplexa relationen mellan kultur och genetik.

Mer om projektet

Projektets fokus ligger på Italien under första millenniet f.v.t. och ett unikt stort dataset (ca 500 individer från hela landet). Arkeologiska och skriftliga källor intygar om en omfattande kulturell och lingvistisk variation i det antika Italien. Den utgör därför en unik utgångspunkt i syftet att skapa ett nytt metodologiskt angreppsätt för vidare studier i hur olika grupper samspelade med varandra och skapade skilda eller lika kulturella modeller.

Läs mer om projektet på den internationella webbplatsen.