Länkstig

Interaktion under bedömningssamtal inom sjöfartsutbildning

– I min forskning analyserar jag videodata och tittar på hur instruktörer och studenter interagerar under sina bedömningssamtal, bland annat vid Chalmers sjöfartsbildning, säger Charlott Sellberg, universitetslektor.

Charlott Sellberg har en bakgrund inom kognitionsvetenskap och människa-datorinteraktion från Högskolan i Skövde där hon efter avslutade studier arbetade som adjunkt under ett par år och undervisade i bland annat kurser om kognitiv psykologi och interaktionsdesign.

Bild
charlott sellberg
Foto: Peter Larsson

jag är särskilt intresserad av yrkesförberedande utbildning; hur gymnasielärare använder teknologier som VR och simuleringar för att brygga mellan teori och praktik

Slumpen styrde
År 2013 började hon skriva på en avhandling vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet om användandet av digitala teknologier i högre utbildning. Fokus låg på Chalmers sjöfartsutbildning som under årens lopp digitaliserats och professionaliserats; från ett system med lärlingskap till en akademisk utbildning där delar av den fartygsförlagda praktiken är ersatt med träning i simulatormiljö.

Särskilt fokus i avhandlingsarbetet låg på instruktörernas roll i sjöfartsutbildningen och i början av 2018 disputerade hon med avhandlingen Training to become a master mariner in a simulator-based environment: The instructors’ contributions to professional learning.
– Anledningen till att det blev just sjöfartsutbildning är lite av en slump. Jag hade sökt en annan doktorandtjänst om simulering inom sjukvården vilket passade mig bra eftersom jag i grunden är undersköterska, och hade precis arbetat i ett projekt med digitalisering av data inom tandläkaryrket, men den tjänsten fick jag inte. Istället ringde Hans Rystedt, i dag seniorforskare i pedagogik, och frågade om jag ville skriva min avhandling om simulering inom sjöfartsutbildningen och på den vägen är det, säger hon.

Framtida samarbete med kognitionsvetare
Intresset för sjöfartsutbildning och simulering fanns kvar efter avslutade doktorandstudier, dels för att hon fann området väldigt spännande, och dels för att det är ett underbeforskat område. Sedan ett halvår tillbaka arbetar hon som postdoktor i ett nytt liknande projekt som finansieras av forskningsrådet Forte.
– Jag analyserar videodata och tittar på hur instruktörer och studenter interagerar under sina bedömningssamtal, återigen, vid Chalmers sjöfartsbildning. Jag kommer att slutföra det projektet inom min lektorstjänst, och sedan fokusera mer på skolans digitalisering i någon form, jag är särskilt intresserad av yrkesförberedande utbildning. Hur gymnasielärare i dessa yrkesutbildning använder teknologier som VR och simuleringar för att brygga mellan teori och praktik är något jag skulle vilja studera närmare.

Framöver ser hon flera områden för möjliga samarbeten med andra verksamheter inom institutionen.
– Jag gör mestadels kvalitativa studier, ofta observationsstudier eller videoanalyser av interaktion. Då hade det varit roligt att samarbeta med någon som kan komplettera med kvantitativa metoder och tillsammans göra studier. Och med min bakgrund inom kognitionsvetenskap hoppas jag på samarbete med avdelningen för kognition.

charlott sellberg

Universitetslektor vid institutionen för tillämpad IT
Avdelningen för lärande, kommunikation och IT