Bild
Foto: Céline Heuzé
Länkstig

Havs-, is-, atmosfärsinteraktioner i klimatförändringar

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Klimatförändringar sker nu. Vid båda halvkloten smälter havsisen och glaciärer försvinner med rekordhastighet. Dessutom värms haven upp. Dessa processer bidrar ytterligare till klimatförändringar, särskilt till havsnivåhöjningen.

Vi studerar de fysikaliska processerna som påverkas av dessa ändringar, globalt, vid hela klimatsystemet:
- Global transport av värme i djupa vatten;
- Havets roll under vinterns havsissmältning;
- Flytande glaciärer – havsinteraktioner i Grönland och Antarktis;
- Glaciärdynamik i Grönland och Antarktis;
- Havsnivåhöjning - globalt och lokalt

Vi gör det genom att kombinera in-situ mättningar, passiv och aktiv satellit fjärranalys, och klimatmodellering.