Bild
Digital värld
Länkstig

Forskarskola vill minska ojämlikhet i den digitala välfärden

1,7 miljoner svenskar lever med risk för digital utsatthet. Det skapar en ojämlikhet i den digitala välfärden, menar Johan Magnusson, professor i informatik på Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet och initiativtagare till den nyligen startade forskarskolan Digital förvaltning.

Forskarskolan Digital förvaltning bidrar till ett nytt sätt att skapa kunskap och fyller på så sätt ett tomrum i digitaliseringsarbetet i offentlig sektor. 

Resursstark satsning

Totalt budgeterar forskarskolan motsvarande 65 miljoner SEK och är den största nationella satsningen i sitt slag. Johan Magnusson betonar att de inte söker extern finansiering och kan driva projektet tack vare stödet från Wallenberg, som delar viljan att se mer av nyttiggörande av forskningsresultat. 

Den är resursmässigt unik, med 12 antagna doktorander som till vardags arbetar som digitaliseringschefer, IT-chefer, chefsarkitekter, digitaliseringsstrateger med mera i kommuner, regioner och på statliga myndigheter. De går ner i tjänst från sina ordinarie uppdrag, tar plats som doktorander och ingår i nätverket som är aktivt inom ramarna för forskarskolan. Där ingår också 12 seniora handledare, som annars är professorer, docenter och lektorer.

Vill arbeta integrerat

”De här frågorna kan vi inte förlita oss på att konsultnäringen tar i, utan vi jobbar tillsammans med problemägarna. Hela forskningskonsortiet jobbar med att komma bort från tanken om ’vi och de’ för att kunna vara mycket mer integrerade i den offentliga sektorns digitalisering. Vi vill ha en jätteeffekt och det går inte att göra om vi låser dörren om oss och bara sitter och skriver ”, säger Johan Magnusson.

Risker när digitaliseringen halkar efter

När digitaliseringen halkar efter i vissa kommuner, kan det innebära att alla inte får likvärdig tillgång till den digitala välfärden. Enligt Johan Magnusson är det stora problemet inte att en del saknar bredbandsuppkoppling, utan att vissa kommuner inte tillhandahåller uppdaterade digitala tjänster till sina invånare. 

Utmaningen med digitalisering av offentlig verksamhet är något som tas på stort allvar, anser han. Det blir tydligt av att representanterna från de offentliga verksamheterna i många fall är nyckelpersoner eller högt uppsatta chefer i sina respektive organisationer.

Doktorandernas röster om forskarskolan Digital förvaltning

- Att få möjlighet att kombinera den egna erfarenheten från branschen, min kommuns utmaningar och den senaste forskningen känns riktigt spännande. Samtidigt som vi sprider forskningen, skapar vi nätverk och förändring där vi är och verkar. Forskarskolan är en briljant idé för att nå ändamålsenlig digitalisering i Sverige!
-Petra Sintorn, Enhetschef Medborgarcenter, Botkyrka kommun

- En dröm har gått i uppfyllelse då jag nu tillsammans med 11 doktorander får lära av forskareliten inom offentlig digitalisering och bidra till en mer jämlik välfärd genom att omsätta forskning till direkt nytta i verksamheten.
-Marcus Matteby, CIO/CDO Sundsvalls kommun

 

Text: Agnes Ekstrand

Forskarskolan Digital förvaltning

Forskarskolan är ett forskningskonsortium som arbetar för ökad kunskap kring digitaliseringsfrågor inom offentliga organisationer.
Läs om forskarskolan Digital förvaltning.

Projektet drivs inom ramarna för Swedish Center for Digital Innovation (SCDI).
Läs om SCDI.