Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Fiskendokrinologiska laboratoriet (FEL-gruppen)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Fiskendokrinologiska laboratoriet (FEL-gruppen) fokuserar på fysiologiska och endokrina aspekter av tillväxt, hälsa och välfärd hos fisk, alltifrån aptit och tarmfunktion till sjukdomsresistens i förhållande till miljöförändringar och i olika livsstadier. Vi medverkar i flera forskningsprojekt där vi tar fram grundläggande vetenskaplig kunskap, och vi tillämpar den grundläggande forskningen i utveckling av alternativa och hållbara fiskfoder och nya hållbara system för marint vattenbruk. Gruppen har också ledande roller i ett av universitetets sex flaggskeppscentra, SWEMARC. Våra fokusarter är för närvarande laxfiskar och havskatt.

Medlemmar

Björn Thrandur Björnsson (seniorprofessor)
Kristina Sundell (professor)

Elisabeth Jönsson Bergman (lektor)
Henrik Sundh (forskare)
Jonathan Roques (forskare)
Linda Hasselberg Frank (1e forskningsingenjör )

Doktorander

Niklas Warwas
Ida Heden

Mishaal Akbar
Nicklas Kallstenius
Raneesha de Fonseca

Marica Andersson

Postdocs med mera

Ningping Gong, för närvarande postdoktor Texas Technical University
James Hinchcliffe

Federico Miccolucci

FEL-gruppen
FEL-gruppen hösten 2019

Mer om våra projekt

Foto: FEL-gruppen

Läs mer om våra olika projekt och vem som gör vad på vår engelska sida