Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Fiskendokrinologiska laboratoriet (FEL-gruppen)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Fiskendokrinologiska laboratoriet (FEL-gruppen) fokuserar på fysiologiska och endokrina aspekter av tillväxt, hälsa och välfärd hos fisk, alltifrån aptit och tarmfunktion till sjukdomsresistens i förhållande till miljöförändringar och i olika livsstadier. Vi medverkar i flera forskningsprojekt där vi tar fram grundläggande vetenskaplig kunskap, och vi tillämpar den grundläggande forskningen i utveckling av alternativa och hållbara fiskfoder och nya hållbara system för marint vattenbruk. Gruppen har också ledande roller i ett av universitetets sex flaggskeppscentra, SWEMARC. Våra fokusarter är för närvarande laxfiskar och havskatt.

Medlemmar

Björn Thrandur Björnsson (seniorprofessor)
Kristina Sundell (professor)

Elisabeth Jönsson Bergman (lektor)
Lynne Sneddon (
lektor)
Henrik Sundh (forskare)
Jonathan Roques (forskare)
Linda Hasselberg Frank (1e forskningsingenjör )

Doktorander

Niklas Warwas
Ida Heden

Mishaal Akbar
Nicklas Kallstenius
Raneesha de Fonseca

Marica Andersson

Postdocs med mera

Ningping Gong, för närvarande postdoktor Texas Technical University
James Hinchcliffe

Federico Miccolucci

FEL-gruppen
FEL-gruppen hösten 2019

Mer om våra projekt

Foto: FEL-gruppen

Läs mer om våra olika projekt och vem som gör vad på vår engelska sida