Länkstig

Grupp Eva Forssell-Aronsson

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Forskning om biverkningar och cancerrespons till radionuklid behandling.

Sammanfattning av forskning

Många cancerpatienter är svåra att bota, särskilt när de har metastatiska sjukdomar. Systemiska behandlingar med radiofarmaka kan då vara fördelaktig, på grund av möjligheten att nå samtliga tumörceller som är spridda i kroppen. Ny kunskap gällande tumörbiologi, patologi och molekylärbiologi påvisar fler tumörspecifika kännetecken/biomarkörer vilka kan användas för utveckling av mer specifik radiofarmaka och behandlingsstrategier.

Vår övergripande målsättning är 1) att studera möjligheterna att utveckla, optimera och tillämpa ny radiofarmaka för behandling samt att optimera nuvarande behandlingsprotokoll. Målsättningen är även att 2) öka förståelsen för bakomliggande mekanismer för effekter av joniserande strålning, både på tumörvävnad och normal vävnad in vivo.

För mer information om vår forskning och specifika mål, se den engelska versionen av sidan.

Forskningsverktyg och resurser

Vi utför translationella studier på cellodlingar, möss och råttor samt på patienter. Farmakogenetiska och dosimetriska studier utförs även på cancerdrabbade djur och människor. Studier gällande toxicitet och biologiska effekter utnyttjar till exempel bildtekniker (scintigrafi, MRI), histopatologi, PCR och blottingtekniker, mikromatristekniker, sekvenseringstekniker och epigenetiska analyser.

Nuvarande gruppmedlemmar

Eva Forssell-Aronsson, PhD, Professor
Maria Ljungberg, PhD, Docent
Emman Shubbar, PhD, Forskare
Johan Spetz, PhD, Forskare
Klara Insulander Björk, PhD, Forskare
Martin Andersson, PhD, Forskare
Mikael Montelius, PhD, Forskningsingenjör
Oscar Jalnefjord, PhD, Postdoc
Wendy Soria, PhD, Postdoc
Anja Schroff, Doktorand
Amy Hardy, Doktorand
Hana Bakr, Doktorand
Ingun Ståhl, Doktorand
Louise Rosenqvist, Doktorand
Lukas Lundholm, Doktorand
Nishte Rassol, Doktorand
Jasmina Silnovic, Biträdande forskare
Julia Johansson, Biträdande forskare
Torgny Lundberg, Biträdande forskare

Forssell-Aronsson Lab är även en del av Sahlgrenska Translational Neuroendocrine Cancer Group (SATNEC).

Utvalda publikationer

 1. Local treatment of liver metastases by administration of 177Lu-octreotate via isolated hepatic perfusion – a preclinical simulation of a novel treatment strategy.
  Sandblom V, Ståhl I, Hansson C, Olofsson Bagge R, Forssell-Aronsson E. Surgical Oncol, Jun 29: 148-156, 2019.
   
 2. rA1M is a potential kidney protector in 177Lu-octreotate treatment of neuroendocrine tumors.
  Andersson C, Shubbar E, Schüler E, Åkerström B, Gram M, Forssell-Aronsson E. J Nucl Med, 2019 Mar 29, [Epub ahead of print] 2019.
   
 3. Transcriptional effects of 177Lu-octreotate therapy using a priming treatment schedule on GOT1 tumor in nude mice.
  Spetz J, Langen B, Rudqvist N, Parris TZ, Dalmo J, Wängberg B, Nilsson O, Helou K, Forssell-Aronsson E. EJNMMI Res, 9(28): 1-11, 2019.
   
 4. Multi-parametric MR for non-invasive evaluation of tumour tissue histological characteristics after radionuclide therapy.
  Montelius M, Spetz J, Nilsson O, Forssell-Aronsson E, Ljungberg M. NMR Biomed, e4060, 2019. DOI: 10.1002/nbm.4060.
   
 5. Hedgehog inhibitor sonidegib potentiates 177Lu-octreotate therapy of GOT1 human small intestine neuroendocrine tumors in nude mice.
  Spetz J, Langen B, Rudqvist N, Parris TZ, Helou K, Nilsson O, Forssell-Aronsson E. BMC Cancer, 17(1):528, 2017.
   
 6. Priming increases the anti-tumor effect and therapeutic window of 177Lu-octreotate in nude mice bearing human small intestine-neuroendocrine tumor GOT1.
  Dalmo J, Spetz J, Montelius M, Langen B, Arvidsson Y, Johansson H, Parris T, Helou K, Wängberg B, Nilsson O, Ljungberg M, Forssell-Aronsson E. EJNMMI Res, 7(1):6, 2017.
   
 7. Microarray studies on 211At administration in BALB/c nude mice indicate systemic effects on transcriptional regulation in non-thyroid tissues.
  Langen B, Rudqvist N, Helou K, Forssell-Aronsson E. J Nucl Med, 58(2):346-353, 2017. PMID: 27765860.
   
 8. Non-targeted transcriptomic effects upon thyroid irradiation: similarity between in-field and out-of-field responses varies with tissue type.
  Langen B, Rudqvist N, Spetz J, Swanpalmer J, Helou K, Forssell-Aronsson E. Sci Rep, Oct 25;6:30738, 2016.
   
 9. Estimation of absorbed dose to the kidneys in patients with neuroendocrine tumours after treatment with 177Lu-octreotate.
  Larsson M, Bernhardt P, Svensson J, Ahlman H, Wängberg B, Forssell-Aronsson E. Eur J Nucl Med Mol Biol Res, 2(1): 49, 2012.
   
 10. [177Lu-DOTA0-Tyr3]-octreotate treatment in patients with disseminated gastoenteropancreatic neuroendocrine tumours - the value of measuring absorbed dose to the kidney.
  Swärd C, Bernhardt P, Ahlman H, Wängberg B, Forssell-Aronsson E, Larsson M, Svensson J, Rossi-Norrlund R, Kölby L. World J Surgery, 34(6): 1368-1372, 2010
   

Fler publikationer från grupp Forssell-Aronsson på PubMed

Eva Forssell-Aronsson
Foto: Cecilia Hedström

Kontaktinformation

Eva Forssell-Aronsson

E-post: Eva Forssell-Aronsson
Telefon: +46 (0)31 342 2349

Besöksadress:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gula stråket 2B
413 45 Göteborg