Bild
Omslagsbilden till Eva Backmans avhandling. Dermatoskopiskt foto av ett ytligt BCC (vänster) och ett nodulärt BCC (höger).
Länkstig

Eva Backman: Förenklad behandling av basalcellscancer

Publicerad

Allt fler drabbas av hudtumören basalcellscancer. Hur ska detta hanteras med begränsade sjukvårdsresurser? Eva Backmans doktorsavhandling visar att mörkertalet av tumörer är stort och att enkla destruktiva behandlingar i många fall kan ersätta operation.

EVA BACKMAN
Disputation: 10 november 2023
Doktorsavhandling: Basal cell carcinoma: real-life burden on healthcare and simplified destructive treatments
Ämnesområde: Dermatologi och venereologi
Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper

Basalcellscancer (BCC) är den vanligaste tumören hos människan. Antalet nya fall ökar kraftigt. Sverige har ett nationellt register, dit alla mikroskopiskt bekräftade fall rapporteras.

Under 2021 rapporterades över 69 000 nya fall i Sverige. Men det finns också ett stort mörkertal där läkaren ställer diagnos genom undersökning men utan provtagning. Enligt Eva Backmans forskning kan förekomsten av BCC vara upp till 70 procent högre än den officiella statistiken.

– De allra flesta BCC är små tumörer som är enkla att åtgärda, men det stora antalet gör att många personer drabbas och också att stora sjukvårdsresurser tas i anspråk för diagnostik och behandling. Eftersom det är en så vanligt förekommande tumör kan även små forskningsframsteg göra skillnad. Att undersöka mörkertalet kändes viktigt för att få en sannare bild av verkligheten och därigenom kunna adressera problemet på rätt sätt, säger Eva Backman, som är hudläkare och arbetar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Frysning, skrapning och bränning

Kirurgi anses internationellt vara standardbehandlingen för BCC, även om lokal medicinsk behandling (krämer och fotodynamisk terapi) och destruktiva behandlingar (frysning, skrapning och bränning i olika kombinationer) också kan övervägas för så kallad lågrisk-BCC.

Eva Backmans doktorandprojekt ger en uppdaterad syn på destruktiv behandling av BCC.

– Det kändes viktigt att stärka evidensläget för de destruktiva behandlingarna eftersom de är enkla, snabba och kostnadseffektiva. De kan många gånger erbjudas redan vid det första besöket hos en hudläkare. Detta kan vara särskilt värdefullt för äldre och sköra patienter, där en operation ibland av medicinska skäl också är ett sämre alternativ.

Bild
Frysningsbehandling av ytligt BCC. (A) Markerade tumörgränser efter vägledning av dermoskopi, (B) neoprenkon med innerdiameter lika med eller större än tumörens, (C) flytande kväve (minus 196 °C) sprayas från 1 cm och (D) frusen halo direkt efter frysning.

”Effektivt och säkert alternativ”

Förutom att du visar på ett stort mörkertal, vilka är de viktigaste forskningsresultaten och vilken nytta kan de ge?
– Våra studier visar att de flesta kliniskt diagnosticerade BCC är så kallade lågrisk-BCC, belägna på kroppen utanför huvud-halsregionen, och att destruktiva behandlingsmetoder, även med förenklade behandlingsprotokoll, är effektiva och säkra alternativ för ett stort antal av dessa tumörer. Efter ett år är mer än 95 procent utläkta, men samtidigt är det viktigt med längre uppföljning (fem år planeras) för att se att resultaten står sig över tid, säger Eva Backman, och fortsätter:

– Studierna stärker evidensen för de destruktiva metoderna. Den ena studien ingår som stöd för rekommendation av destruktiv behandling i de nyligen uppdaterade europeiska behandlingsrekommendationerna för BCC, och det är glädjande.

Kloka val för att få ut mer vård

Varför vill du ägna dig åt forskning och vilka är dina drivkrafter?
– Jag tycker det är roligt att söka svar på frågor som uppkommer i det kliniska arbetet, nära patienten. En drivkraft för mig är också att försöka göra lite skillnad ’där jag står’ och på så sätt kanske kunna vara med och bidra till vårdens utveckling.

– I Sverige har vi en skattefinansierad vård som det känns viktigt att värna om. Då är det avgörande att vi tillsammans, beslutande politiker och utförare av vården, gör kloka val för att få ut mesta vård för de resurser som är tillgängliga. Att välja destruktiva metoder med standardiserade protokoll, i stället för operation, för en stor andel lågrisk-BCC, är i mina ögon ett sådant klokt val.

Text: Jakob Lundberg