Bild
Fieldwork performing "a extreme winter warming event" and "iceing event" at Latnjajaure, North Sweden
Foto: Louise C. Andresen
Länkstig

Ett brunare Arktis

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Klimatförändringarna drabbar Arktis hårt, vinterförhållanden ändras snabbt och frekvensen av tö-dagar blir allt vanligare. Växter som är beroende av snöns isolerande förmåga för att klara vintern kan därmed bli skadade eller förgås. Detta kan ha förödande konsekvenser för djur som livnär sig på dessa växter, men även för ekosystemens kol- och kvävebalans. Med dagens och framtidens klimatförändring är det en outforskad fråga om bioskorpan kommer att fortsätta bidra till den ekologiska och ekonomiska stabilitet den gör idag. Detta projekt kommer att undersöka tre huvudområden: den biologiska komposition i dessa ekosystem som utgör markens ytskikt, skorpans nytta i kol- och kvävecykeln, samt hur mikroekosystemens stabilitet påverkas under ett framtida klimat.