Länkstig

ELP - A European Language Portfolio

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Framtagning av Europeisk språkportfolio för åldersgrupperna 6–11 år, 12–16 år och 16.

Om projektet

Medarbetare vid Enheten för språk och litteratur har deltagit i framtagningen av Europeisk språkportfolio för åldersgrupperna 6–11 år, 12–16 år och 16, det vill säga för gymnasieskolan och vuxna. Arbetet inleddes som ett expertuppdrag från Europarådet avseende självbedömningsfrågan i portfolio ut värderingar och fortsatte sedan i samarbete med Fortbildningsavdelningen vid Uppsala universitet resp. som uppdrag från Myndigheten för skolutveckling.

De tre svenska modellerna av ELP är samtliga validerade av Europarådet och är verktyg som kan användas för att hjälpa eleven bli mer medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. ELP består av tre delar: språkpass, språkbiografi och dossier, och eleven arbetar med självbedömning mot en europeisk standard  - The Common European Framework of Reference for Languages.


Kontakt

Mats Oscarson, ELP 16

Cecilia Nihlén, ELP 6–16 år