Länkstig

EBAFLS - Building a European Bank of Anchor Items for Foreign Language Skills

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2004 - 2007
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Skolverket, institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Kort beskrivning

Sverige medverkar i EBAFLS, ett treårigt EU-projekt som syftar till att skapa en bank av ankaruppgifter baserade på nivåerna i The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Avsikten är att dessa uppgifter, som har sitt ursprung i de i projektet deltagande länderna, skall kunna användas i Europa för nivåbedömningar och för att relatera nationella prov till CEFR och därmed göra olika system jämförbara.

Om projektet

Sverige (Skolverket och Enheten för språk och litteratur) medverkar tillsammans med sju andra europeiska länder i projektet EBAFLS, som syftar till att skapa en bank av ankaruppgifter baserade på nivåerna i The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Avsikten är att uppgifterna, som har sitt ursprung i deltagarländerna, skall kunna användas för att öka jämförbarheten av språkkunskaper i olika länder. I det nuvarande projektet fokuseras receptiva färdigheter i engelska, franska och tyska. Den avsedda nivån är B1 i CEFR, vilket ungefär motsvarar Steg 4 i de svenska kursplanerna.

Deltagande länder

Deltagande länder är Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Skottland, Spanien, Sverige, Tyskland och Ungern. Projektet samordnas av Nederländerna (CITO). Skolverket, som är officiell svensk partner, samverkar med Göteborgs Universitet (SoL-enheten) i arbetet med den svenska delen.

I det pågående projektet fokuseras receptiva färdigheter, dvs. läs- och hörförståelse, i engelska, franska och tyska. Den avsedda nivån är B 1 i The Common European Framework of Reference, vilket ungefär motsvarar Steg 4 i de svenska kursplanerna.

Koordinator

Cito, Nederländerna

Partners

Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Skottland, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern

Projektgrupp SoL

Gudrun Erickson, projektledare, Kerstin Häggström, Margaretha Sinclair, Ragnhild Wedlin, Tommy Lagergren

Kontaktperson SoL
Gudrun Erickson, gudrun.erickson@ped.gu.se

Kontaktperson Skolverket
Tommy Lagergren