Länkstig

CHARTER: Cultural Heritage Actions to Refining Training, Education and Roles

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Institutionen för kulturvård, Projektledare är University of Barcelona, School of Economics

Kort beskrivning

CHARTER är ett europeiskt samarbete inom kulturarvssektorn och involverar 28 deltagande parter i 14 EU-länder. I projektet ska kompetenser, roller, utbildning och fortbildning inom EU kartläggas och analyseras som utgångspunkt för gemensamma strategier och förslag till lösningar. De fält inom kulturarvsområdet som särskilt betonas är kulturmiljövård och konservering, planering och förvaltning, hantverk och traditionell kunskap, samt kommunikation och kunskap. CHARTER är ett ERASMUS + projekt som initierats av den europeiska agendan för kompetens och sektorssamarbete, Blueprint for sectoral skills. Enligt agendan finansieras sektorsspecifika partnerskap för att utveckla och implementera strategier för att åtgärda kompetensbrister i dessa sektorer.

Institutionen för kulturvårds arbete

Göteborgs universitet, genom Institutionen för kulturvård och Hantverkslaboratoriet, leder den del av projektet, ett så kallat Work Package om Sector Dynamics, som ska placera in kulturarvssektorn i dess större ekonomiska och sociala sammanhang.

Kulturarvsområdets professioner behöver ständigt anpassa sig till förändrade uppfattningar om och bruk av kulturarv, och att ta till sig nya färdigheter och kompetenser. I denna del av projektet används regionala fallstudier, dialogseminarier och intervjuer med fokusgrupper för att förstå dynamiken i denna komplexa sektor, och på vilket sätt nya roller, specialiseringar och yrken samspelar med andra samhällssektorer. Denna del av projektet ska också undersöka vilken information och kunskap som om kulturarvsområdet som behövs inom inom företag, offentlig förvaltning och bland allmänheten för att vårda kulturarvet på ett hållbart sätt.