Bild
Foto: Allison Perrigo
Länkstig

Biodiversity in the Anthropocene

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Människor och våra förfäder har haft en oproportionerlig inverkan på jordens biologiska mångfald. Men vad är baslinjen för pre-human biologisk mångfald, eller finns det en? Vad driver utrotningsmönster i en människodominerad värld? Och vad kan vi lära oss av de pågående förändringarna när vi går framåt i en stor biologisk mångfaldskris?