Bild
läkare och forskare Göran Dellgren
Foto: Jakob Lundberg
Länkstig

Banbrytande studie förändrar behandlingen av lungtransplanterade

Publicerad

Efter tio års forskning är det nu klart vilket läkemedel som bäst motverkar både akut och kronisk avstötning efter lungtransplantation. Behandlingsalgoritmen i hela Skandinavien har ändrats tack vare en multinationell studie ledd av Göran Dellgren vid Göteborgs universitet. Den publicerades nyligen i The Lancet Respiratory Medicine.

I studien, som heter ScanCLAD, jämfördes effektiviteten av de två olika läkemedel som traditionellt använts: takrolimus och cyklosporin. Resultaten blev klara i våras och har redan förändrat behandlingen av lungtransplanterade i Skandinavien och på många transplantationscentrum världen över.

Studien leddes av Göran Dellgren, universitetsöverläkare i thorax- och transplantationskirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och nytillträdd professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper:

– I Sverige och övriga skandinaviska länder använde man tidigare nästan uteslutande cyklosporin för att behandla lungtransplanterade patienter. Men det fanns bristfälliga vetenskapliga bevis på att det ena läkemedlet var mer effektivt än det andra. Vi hade inte heller några förutfattade meningar när vi påbörjade vår forskning.

Fem sjukhus från Sverige, Norge, Finland och Danmark samarbetade i studien. Runt 250 patienter från dessa länder delades upp i två likvärdiga grupper genom lottning. Under tre år efter lungtransplantation fick den ena gruppen en daglig dos av takrolimus, medan den andra gruppen fick två doser av cyklosporin.

Unikt genombrott

Resultaten visar att i gruppen som fick cyklosporin förekom kronisk lungavstötning (CLAD, chronic lung allograft dysfunction) hos 40 procent av patienterna, medan i gruppen som fick takrolimus var det endast 14 procent. Dellgrens studie visar därmed att tre år efter transplantationen är takrolimus betydligt effektivare än cyklosporin i att motverka CLAD.

Takrolimus bör vara det läkemedel som används efter lungtransplantation

Fynden har ändrat behandlingsalgoritmen i Norden. En annan positiv sak med studien är att man nu behandlar och följer upp patienter efter lungtransplantation på samma sätt i hela Skandinavien.

– Tidigare behandlades patienter på olika sätt i de länderna som ingick i studien. Men vi har behövt jobba likvärdigt för att kunna garantera studiens tillförlitlighet.

Positivt bemötande

ScanCLAD fick stor uppmärksamhet när den tidigare i höst publicerades i The Lancet Respiratory Medicine, världens ledande tidskrift för andningsmedicin och intensivvård.

Varför tror du att studien har fått ett så positivt bemötande?

– Ingen tidigare studie i ämnet har genomförts på ett så kontrollerat och pålitligt sätt som vi gjort, med randomisering, lottning, oberoende granskare, och rätt antal patienter. Det har tidigare inte heller gjorts jämförelser mellan dessa två läkemedel med den dosering som vi använde. Dessutom visade studien tydliga skillnader i återhämtning mellan patienterna som fick takrolimus och de som fick cyklosporin.

Bild
Läkare och forskare Göran Dellgren
Foto: Jakob Lundberg

Öppnat möjlighet för mer forskning

ScanCLAD kommer att generera flera sidostudier. Till exempel har patienterna som från början fick cyklosporin nu erbjudits att byta till takrolimus.

– Det är inte säkert att alla kommer att vilja byta till takrolimus. Det finns ju inga bevis på att ett medicinbyte efter tre-fyra år skulle ge positiva resultat. Vi kommer att följa upp utvecklingen och förhoppningsvis får vi en indikation på om ett byte skulle vara gynnsamt eller inte.

Studien har också stärkt samarbetet mellan de skandinaviska länderna. Forskarna diskuterar nu andra projekt med nya modernare läkemedel för denna patientgrupp.

Varje krona räknas

Förutom lungtransplantation forskar Göran Dellgren på behandling av hjärtsvikt med antingen läkemedel eller pump. För detta fick han Hjärt-Lungfondens stora anslag 2017.

– Jag forskar om allt som har med thoraxorganen och dess transplantationer att göra. Jag har många tankar och idéer men det är dyrt att genomföra dem. Det är framför allt tack vare sponsorer och privata donatorer som de flesta studier kan finansieras. Varje krona räknas, från förmögna personer som donerar tusentals i månaden till den ensamstående föräldern som donerar 15 kronor någon enstaka gång.

På liv och död

Vad betyder ScanCLAD för patienterna och den medicinska världen – och för dig själv?

– Studien betyder att fler patienter förhoppningsvis kommer att överleva längre och med bättre livskvalitet efter sin lungtransplantation. Det har också satt oss och Skandinavien på kartan. Alla de deltagande sjukhusen är för sig själva för små för att kunna genomföra en så komplex och omfattande studie som den vi nu har gjort. Men tillsammans blir vi starka i och med att vi har större tillgång till resurser, patienter och kompetens, säger Göran Dellgren och fortsätter:

– För mig personligen betyder studiens fynd såklart prestige och uppmärksamhet, men det är förstås inte det som driver mig i mitt arbete. Min drivkraft är att kunna hitta lösningar som räddar liv. Det vi gör är på liv och död.

TEXT: Annia Teresa Garcia Cruzata

BILD: Jakob Lundberg

Lokalt ScanCLAD-studieansvariga:
  • ÖL Jesper Magnusson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • ÖL Inga Leuckfelt, Rikshospitalet, Oslo, Norge
  • ÖL Thomas Kromann Lund, Rigshospitalet i Köpenhamn, Danmark
  • ÖL Peter Raivio, Helsingfors Universitetssjukhus, Helsingfors, Finland
  • ÖL Johan Svahn, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Sverige

Mer om Göran Dellgrens forskning:

Länk till ScanCLAD: Once-per-day tacrolimus to reduce chronic lung transplant rejection - The Lancet Respiratory Medicine

Om Görans Dellgrens andra forskning: Stora forskningsanslaget - Göran Dellgren | Hjärt-Lungfonden (hjart-lungfonden.se)

Mekanisk pump för sviktande hjärtan | Hjärt-Lungfonden (hjart-lungfonden.se)