Länkstig

Annia Teresa Garcia Cruzata

Utbildningsadministratör

Institutionen för kliniska
vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 3, plan 5
41390 Göteborg
Postadress
Box 426
40530 Göteborg

Om Annia Teresa Garcia Cruzata

Jag är utbildningsadministratör för följande kurser/program vid institutionen för kliniska vetenskaper:

Den kliniska forskarskolan är ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). Den finansieras av Västra sjukvårdsregionen och Cancerfonden.