Bild
Porträtt av Miriam Sünder.
Länkstig

Avhandling ska undersöka hur vi bemöter lidande

Lidandet är en stor del av våra liv, ändå har vi svårt att konfronteras med det. Forskarstudenten och sjuksköterskan Miriam Sünder ska undersöka hur vi kan bemöta lidande mer hjälpsamt – som individer men framförallt som samhälle.

Miriam Sünder är ny doktorand inom teologi och religionsvetenskap på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. I sin avhandling ska hon undersöka hur vi bemöter lidande.

– Jag utgår från problematiken att lidande finns och alltid har funnits men att det inte får ta plats i dagens samhälle, framför allt inte i Sverige. Det finns en bild av att människan är osårbar vilket gör att de som konfronteras med lidande inte bara har svårt att hantera det själva, utan också marginaliseras i samhället, säger Miriam Sünder.

Ska undersöka olika teorier

I sin forskning kommer hon att utgå från den tyske sociologen Hartmut Rosas kritik av det postmoderna samhället och sätta hans teori i dialog med den tyska politiska teologen Dorothee Sölle som skriver om lidande.

– Jag kommer att i första hand studera deras texter. I ett senare skede hoppas jag på att kunna prata med folk inom sjukvården. Sjukhuspräster, sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer är de som träffar patienter och möter mycket lidande.

Lidande som en del av livet

Förhoppningen är att avhandlingen ska skapa en förståelse för att lidande finns och måste existera men att det finns vägar att bemöta och hantera det konstruktivt trots att det konfronterar oss med vår egna sårbarhet och världens okontrollerbarhet.

– Jag hoppas att jag hittar ett sätt för samhället generellt, sjukvården och kanske också för individer som lider, att bemöta lidande mer hjälpsamt. Vi kan inte skjuta ifrån oss lidandet som är realitet, men vi kan inte heller bara acceptera det och ge upp inför det.

– Idén kommer ur Dorothee Sölles teologi. Hon diskuterar lidande som en del av livet som vi måste acceptera men också ta ansvar för, både vårt eget lidande och andras lidande. Som politisk teolog vill hon se att vi som samhälle försöker jobba mot lidande på ett sätt som gör att de som lider inte hamnar utanför.

Har egna erfarenheter som sjuksköterska

Miriam Sünder har själv konfronterats med lidande i sin yrkesroll som sjuksköterska. Hon tycker det är problematiskt att sjukvården saknar tid och resurser för att ta hand om hela människan.

– Kroppsligt lidande ser vi och behandlar, det är det vi oftast kan kontrollera. Vad lidandet innebär för människan i helhet, det skjuter vi dock ifrån oss. För maktlösheten som lidande innebär kan vi inte handskas med. Det inspirerade mig till att skriva om ämnet.

Att forska är något som Miriam Sünder alltid har vetat att hon ska göra. Att det skulle bli om ämnet lidande beror på hennes tidigare erfarenheter.

– Förutom att jobba som sjuksköterska har jag tagit en master inom global hälsa och jobbat med internationell hälsopolitik. När jag såg lidandet som finns överallt, men som ändå inte får ta plats i samhället började jag att läsa teologi. Det var så jag hamnade här.