Bild
Uddebo
Foto: Jenny Stenberg/Jaan-Henrik Kain
Länkstig

Att underlätta en ny landsbygd bortom BNP genom ett gemenskapsoperativsystem (COS)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
8 miljoner SEK
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Gothenburg Research Institute (GRI)

Kort beskrivning

Projektet fokuserar på att tillsammans med två samhällen på landsbygden utveckla ett system för att sociala, tekniska och ekologiska omvandlingsprocesser stötta kollaborativ ekonomi och lokal självförsörjning baserat på specifika lokala förutsättningar.
Projektledare: Marco Adelfio, Chalmers ACE.
Medverkande: Marco Adelfio & doktorand, Chalmers ACE; Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg, GRI-GU; Ulises Navarro Aguiar, HDK; Tinna Harling, Egnahemsfabriken Tjörn; Caroline Bergmann, Uddebo;