Bild
Arbetsmilöverkets föreskrifter
Länkstig

Arbetsmiljöarbete och tillsyn i politikstyrda, könssegregerade organisationer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2016 - pågående
Projektägare
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Finansiär
Arbetsmiljöverket

Kort beskrivning

Projektets övergripande syfte är att studera om och hur skillnader i kommunernas politiskt administrativa värde- och styrsystem får betydelse för hur arbetsmiljöarbete bedrivs och arbetsmiljötillsyn hanteras av politiker, tjänstemän och inspektörer i olika kommuner. I särskilt fokus för denna studie står de kommunala arbetsplatsernas könssegregerande karaktär och frågan om arbetsmiljöarbetet hanteras på olika sätt inom verksamhetsområden som domineras av kvinnor respektive män. Teoretiskt tar studien sin utgångspunkt i granskningsteori och tillsynsforskning, styr- och implementeringsteori, könsmaktsteori och kommunforskning.