Länkstig

A method for Effect Modifier Assessment in ergonomic intervention studies - the EMA-Method

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2010 - 2013
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Finansiär
The Danish Working Environment Research Fund (#46-2010-09) and the healthcare authority in the county of VästraGötaland, Skaraborg Hospital, Sweden (#SkaS 00203-2011).

Kort beskrivning

Ergonomisk interventionsforskning studerar effekter av förändringar som syftar på att minska riskfaktorer i arbetet. Utfallsvariabler för både interventions- och kontrollgrupper kan potentiellt påverkas av sådana kontextuella faktorer som inte ingår i den undersökta interventionen, dvs effektmodifierare. Bedömning av förekomst av dessa är viktigt för att kunna dra slutsatser om eventuella effekter av interventionsforskningen.
Mot denna bakgrund har vi utvecklat en metod för bedömning av eventuella effektmodifieringar (”Effect Modifier Assessment”: EMA metoden). Vi har även testat metoden i två interventionsstudier på ett danskt sjukhus.

Projektet har genomförts i samarbete med Dr Kasper Edwards (huvudförfattare) vid Department of Management Engineering, Danmarks Tekniska Universitet.
Avslutad våren 2020

Publikationer

Edwards K, Winkel J. A method for Effect Modifier Assessment (EMA) in ergonomic intervention research. Applied Ergonomics, 2018, vol. 72, 113-120.

Edwards K, Winkel J. Corrigendum to “A method for effect modifier assessment (EMA) in ergonomic intervention research” [Appl. Ergon. 72, (October 2018), 113–120]. Applied Ergonomics, 2018, vol. 73, 166.

Edwards K, Winkel J. Corrigendum to “A method for effect modifier assessment (EMA) in ergonomic intervention research” [Appl. Ergon. 72C (2018) 113–120]. Applied Ergonomics, 2020, 84, 103004

Dessutom ett flertal abstracts och presentationer på internationella vetenskapliga möten.

Forskare

Jörgen Winkel, professor emeritus, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Dr Kasper Edwards, Department of Management Engineering, Danmarks Tekniska Universitet