Länkstig

LGRP – Lund Gothenburg Responsibility Project

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2014 - 2024
Projektägare
Filosofiska institutionen vid Lunds universitet och Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) är ett forskningsprojekt om moraliskt och juridiskt ansvar finansierat av Vetenskapsrådet under perioden 2014-2024. Det är förlagt vid både filosofiska institutionen vid Lunds universitet och institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Projektets fokus är moraliskt ansvar och fri vilja inom handlingsfilosofi, normativ etik, metaetik, och rättsfilosofi. Finansieringen från Vetenskapsrådet är en del av ett stort program för att attrahera ledande internationella forskare till Sverige så de kan bygga upp och basera sina forskningsaktiviteter här.

LGRP drivs av professor Paul Russel, en ledande forskare på området fri vilja och moraliskt ansvar.

För mer information om Lund Gothenburg Responsibility Project, se projektets webbplats på Lunds universitets webb www.lgrp.lu.se.