Bild
Händer över ett bord med papper, illustrerar styrning i ett projekt.
Länkstig

What works? Eller inte… Konsekvenser av statsmakternas styrning mot effektutvärderingar

Samhälle & ekonomi

Välkommen till detta högre seminarium där vi gästas av Katarina Jakobsson och Anna Meeuwisse från Lunds universitet. De kommer pratar om återvändsgränder i evidensprojekt. Seminariet är öppet för alla som är intresserad av forskning och socialt arbete!

Seminarium
Datum
26 apr 2023
Tid
13:15 - 15:00

Högre seminarium

What works? Eller inte…

Konsekvenser av statsmakternas styrning mot effektutvärderingar 

Socialt arbete som kunskapsområde har under senare år varit föremål för starkt ifrågasättande och genomgått en omprövning i riktning mot nya ideal med naturvetenskapliga förtecken.

Vi gästas av Katarina och Anna som är professorer i socialt arbete, verksamma vid Socialhögskolan hos Lunds universitet. De ger sin kritik av dessa ideal, som bottnar dels i värnandet om det sociala arbetets samhällsvetenskapliga tradition, dels i invändningar mot evidensprojektets storslagna anspråk och ambitioner. Genom empiriska exempel vill de synliggöra faktiska konsekvenser av den statliga kunskapsstyrningen både inom forskning och praktik.

Vi ser fram emot en diskussion om socialt arbete som kunskapsområde och om vem som har ansvar att definiera dess innehåll, metoder och teorier. 

Varmt välkomna!

Högre seminarier

Varje termin erbjuder Institutionen för socialt arbete seminarier som är öppna för alla. De Högre seminarierna riktar sig särskilt till dig som forskar, är doktorand eller praktiker inom fältet men är öppna för alla som är intresserad av socialt arbete. 

Det här är ett högre seminarium på initiativ av professorskollegiet vid institutionen.

Institutionen för socialt arbete har sju forskningsplattformar som riktar in sig på olika områden inom socialt arbete.

Jag vill läsa mer om institutionen för socialt arbetes forskning!