Bild
Mosaik med ansikten och händer
Foto: Giulia May, Unsplash
Länkstig

Språk- och yrkesutbildning: Integrerad undervisning och kombinationsutbildning

Utbildning & lärande

Kollegiet för yrkeskunnande bjuder in till ett digitalt seminarium om hur språk- och yrkesutbildning kan integreras för att stärka elevernas möjligheter att lära.

Webinar
Datum
22 apr 2024
Tid
14:00 - 16:00
Plats
Zoom
Ytterligare information
Länk till
webinariet

Medverkande
Linda Febring, doktorand vid Högskolan Väst
Louise Tegenfeldt, SFI-/SVA-lärare
Peter Olsson, yrkeslärare
Katarina Larsson, rektor vid Studium
Jenny Hostetter, projektledare inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen
Bra att veta
Webinariet är öppet för alla och ingen anmälan krävs. Delta genom att följa länken ovan.
Arrangör
Kollegiet för yrkeskunnande

Program

 • 14.00-14.05: Välkomna
 • 14.05-14.35: Samarbete mellan språklärare, yrkeslärare och handledare på praktik inom kombinationsutbildningar

  Linda Febring, doktorand vid Högskolan Väst berättar om en kartläggningsstudie gjord på fem olika kombinationsutbildningar i två kommuner. Här ges exempel på hur sfi-lärare, yrkeslärare och handledare på arbetsplatser samarbetade kring integrering av språkutbildning, yrkesutbildning och arbetsplatspraktik och hur detta kan vara gynnsamt för elevernas lärande
 • Paus
 • 14.45-15.45: Språk- och yrkesintegrerande undervisning i nära samarbete mellan bransch och skola

  Louise Tegenfeldt, SFI-/SVA-lärare, Peter Olsson, yrkeslärare och Katarina Larsson, rektor vid Studium berättar om hur de arbetar med språk- och yrkesutbildning i sin verksamhet.

  Studium Restaurang och Bageri arbetar språk- och yrkesintegrerande. Undervisningen är anpassad till elevbehoven och språk- och yrkeslärare arbetar tätt tillsammans med planering, genomförande och bedömning. Alla undervisande lärare har kontakt med de olika APL-platserna. Eleverna genomför reguljära utbildningspaket som måltidsbiträde med språkstöd eller storkökskock med språkstöd. Det finns även olika uppdragsutbildningar, bland annat språkstärkande insats för anställda måltidsbiträden och kockar som behöver utveckla sitt yrkesspråk.

  Att arbeta systematiskt med att integrera språk- och yrkesundervisning med apl

  Jenny Hostetter är projektledare inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen och handleder rektor och lärledare, bland annat på Studium Restaurang, i syfte att integrera språk- och yrkesundervisning med apl samt att stärka elevernas möjligheter att lära. Det gemensamma arbetet längs hela styrkedjan dokumenteras just nu på film som lärande exempel inom ramen för projektet Stärkt vuxenutbildning för nyanlända.
 • 15.45-16.00: Frågor och avslut  

Om Kollegiet för yrkeskunnande 

Kollegiet för yrkeskunnande verkar för att skapa kontaktytor mellan forskare och andra med intresse för yrkesutbildning i skola och arbetsliv.

Läs mer på kollegiets webbsida >>