Länkstig

Seminarium om tjära

Kultur & språk
Naturvetenskap & IT

Hantverkslaboratoriet, Svenska kyrkan och Länsstyrelsen i Dalarnas län bjuder in Svenska kyrkans personal och förtroendevalda samt hantverkare och byggnadsvårdsföretag till ett seminarium om trätjära

Seminarium
Datum
15 maj 2024
Tid
09:00 - 15:30
Kostnad
800 kr +moms

De senaste åren har det pågått ett omfattande utvecklingsarbete kring produktion, behandling och applicering av tjära för att möta de problem många upplevt kring dålig beständighet av tjärbehandlingar av tak. Under denna praktiskt inriktade dag presenterar Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB, om den färdiga taktjära han tillverkar utifrån ett recept från 1790 och målaren Ludvig Tigerhielm, Öfwerselö Byggnadshantverk, presenterar sina erfarenheter och det utvecklingsprojekt kring tjära han genomfört vid Hantverkslaboratoriet.
 

Program

 • 9.00 Henrik Larsson, Hantverkslaboratoriet hälsar välkommen!
 • 9.15 Västerås stifts arbete kring tjära. Johan Stråhle, stiftsingenjör Västerås stift
 • 9.45 Förädlad tjära – tjära med kropp eller inkokt tjära. Pigmentens inverkan på tjärfärgen.
  Ludvig Tigerhielm, Kulturmålare, ÖfwerSelö Byggnadshantverk och Kulturvård
 • 10.30 Kaffe
 • 11.00 Taktjära 1790 – storskalig tjärstrykning med historiska referenser.
  Daniel Eriksson, Timmerman, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB
 • 12.00-13.00 Lunch i egen regi, t.ex. Tegera Arena
 • 13.00 Samling vid Leksands kyrka
 • 13.10 Spåntaket på Leksands kyrka. Stefan Östberg, Byggnadsvård i Dalarna AB, berättar kort om reparationsarbetena på spåntaket på kyrkan.
 • 13.25-15.30 Praktiska demonstrationer och prova på. De två föredragshållarna Ludvig Tigerhielm och Daniel Eriksson visar sina olika tjärblandningar och det finns möjlighet att själv få prova på att blanda och koka ihop tjära och känna hur de olika tjärblandningarna och uppför sig.

Anmälan & Kostnad

Anmälan görs via den här länken, avgiften på 800 kr +moms faktureras av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet.

Kunskap om tjära

Arja Källbom har på uppdrag av Hantverkslaboratoriet skrivit en förnämlig kunskaps-
sammanställning om tjära. Läs mer och ladda ner rapporten här.

Nordic Tar Network

Nätverket Nordic Tar Network möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna. Nätverket samlar in och dokumenterar kunskap om tjära som sedan sprids till brukare, entreprenörer, förvaltare och beslutsfattare.Två gånger per år har Nordic tar network träffats i Norge, Finland och Sverige. Västerås stift har varit en av aktörerna i detta samarbete. För 2024 planeras ytterligare en träff. Läs mer om nätverket här.