Bild
Länkstig

"Rugged Terrain / Confident Stride" Examensutställning fri konst kandidat

Kultur & språk

Kandidatstudenter i fri konst ställer ut examensarbeten på Konstepidemin.

Utställning
Datum
23 apr 2022 - 15 maj 2022
Plats
Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg

Avgångsstudenterna på kandidatprogrammet i fri konst visar 15 individuella konstverk på Galleri Konstepidemin. Titeln "Rugged Terrain / Confident Stride" lyfter den utmaning som det inneburit för studenterna att utbilda sig under en pandemi.

Konstverken behandlar skilda begrepp som konstnärlig kvalitet, digitaliseringens relation till identitet, samtidens utopier och gatukonstens lekande med estetik.

Coronapandemin förändrade premisserna för studenternas utbildning, med distansundervisning, digitala lösningar på utställningar som inte kunnat bli av och virtuella blickar på material som syns bäst i verkligheten. Denna avgångsklass har påverkats av pandemin under utbildningens samtliga tre år, något som inverkat på hur de har formats som konstnärer. Utställningen är ett unikt tillfälle att se hur framtidens konst har formats av denna tid.

Utställande studenter

Gabriel Barria Colliander
Lisa Broms
Erik Ernsäter
Marie Florin
Anna Holmberg
Noah Holtegaard
Sally Karlsson
Ti Karlsson
Linnéa M. F. Larsson
Lisa Liljeström
Joseph Linderoth
Viggo Mattsson
Yrsa Petersson
Emelié Sterner
Caroline Uggla

Vernissage, 23 april kl 12.00-16.00

Performance: Kvalitetstid
Av: Emelie Sterner
Tid: 14.30
Plats: Galleriet, Konstepidemin

Salong Ormen. K
Kom och fixa naglarna hos Salong Ormen. K.
Tid: 13.00-14.00
Plats: Glasrummet, Konstepidemin

Öppettider

För info om öppettider se Konstepidemins webbplats

Öppet program – publika samtal

26-28 april kl 16-19 hålls publika samtal mellan studenter och aktiva konstnärer om verken i utställningen. Inbjudna konstnärer:

26 april: Josefine Östberg Olsson
27 april: Tomas Lundgren
28 april: Klas Barbrosson (FKA Eriksson)

Följ studenterna på Instagram

18-24 april kan du följa studenternas förberedelser inför utställningen, på Instagram @hdk_valand

Om utbildningsprogrammet

Om Konstnärligt kandidatprogram i fri konst, 180 hp