Länkstig

Reväst seminarium: Jämställd rekrytering till välfärden

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi
Utbildning & lärande

Samarrangemang med Jämställdhetsmyndigheten och Centre for Work & Employment GU

Seminarium
Datum
23 maj 2023
Tid
10:00 - 12:00
Plats
Göteborg samt streamas

Medverkande
Analytiker, Jämställdhetsmyndigheten
Rebecka Arman, docent företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Camilla Nilsson, HR-strateg, Västra Götalandsregionen
Moderator: Maria Norbäck, docent företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Arrangör
Reväst i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och Centre for Work & Employment GU

Välfärden står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera, utveckla och behålla sin personal. Stora delar av välfärden är dessutom kvinnodominerad med sämre lön- och karriärmöjligheter än i manligt dominerad privat sektor. På det här seminariet presenterar Jämställdhetsmyndigheten en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärdsyrken, tillsammans med förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. Denna presentation bygger på en rapport som redovisas den 28 april ( mer info här).

Efter detta kommer Rebecka Arman, docent i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, att presentera resultat från ett  forskningsprojekt om hur man jobbar med mentorsprogram inom bristyrken i offentlig sektor för att få både yngre och äldre medarbetare att stanna kvar i yrket. 

Seminariet avslutas med ett panelsamtal med analytiker från Jämställdhetsmyndigheten, Rebecka Arman, Camilla Nilsson som är HR-strateg på VGR och jobbar med kompetensutveckling samt en arbetstagarrepresentant, samtalet leds av Maria Norbäck.