Breadcrumb

Reväst seminarium: Jämställd rekrytering till välfärden

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi
Utbildning & lärande

Samarrangemang med Jämställdhetsmyndigheten, Centre for Work & Employment GU och Västra Götalandsregionen.

Seminarium
Date
23 May 2023
Time
10:00 - 12:00
Location
Göteborg, Regionens hus, Bergslagsgatan 2, samt streamas

Participants
Sara Andersson, Jämställdhetsmyndigheten
Rebecka Arman, docent företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Malin Allert, Jämställdhetsmyndigheten
Camilla Nilsson, HR-strateg, Västra Götalandsregionen
Evelina Johansson, Jämställdhetsmyndigheten
Camilla Oskarsson, HR-strateg, Västra Götalandsregionen
Matilda Eriksson, vice ordförande Vårdförbundet avdelning Västra Götaland
Moderator: Maria Norbäck, docent företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Organizer
Reväst i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten, Centre for Work & Employment GU och Västra Götalandsregionen

Välfärden står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera, utveckla och behålla sin personal. Stora delar av välfärden är dessutom kvinnodominerad med sämre lön- och karriärmöjligheter än i manligt dominerad privat sektor. På det här seminariet presenterar Jämställdhetsmyndigheten en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärdsyrken, tillsammans med förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. Denna presentation bygger på en rapport som redovisas den 28 april (mer info här).

Efter detta kommer Rebecka Arman, docent i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, att presentera resultat från ett  forskningsprojekt om hur man jobbar med mentorsprogram inom bristyrken i offentlig sektor för att få både yngre och äldre medarbetare att stanna kvar i yrket. 

Seminariet avslutas med ett panelsamtal med Rebecka Arman, docent företagsekonomi, Camilla Nilsson som är HR-strateg på VGR och jobbar med kompetensutveckling, analytiker från Jämställdhetsmyndigheten, samt en arbetstagarrepresentant, samtalet leds av Maria Norbäck.