Länkstig

Release EDGeS Diachronic Bible Corpus

Kultur & språk

EDGeS Diachronic Bible Corpus är en ny korpus med historiska bibelöversättningar i engelska, nederländska, tyska och svenska från trettonhundratalet till idag. Välkommen att vara med när den nu offentliggörs!

Webinar
Datum
28 maj 2021
Tid
16:00 - 17:00

Medverkande
Evie Coussé, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
Gerlof Bouma, Språkbanken, Göteborgs universitet
Nicoline van der Sijs, Dutch Language Institute, Leiden
Eloisa Ruppert, KULeuven
Bra att veta
Webinariet är på engelska
Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer, forskningsområdet Språkliga strukturer och Institutionen för svenska språket, Språkbanken Text

Nu släpps EDGeS Diachronic Bible Corpus. Välkommen att vara med!

EDGeS Diachronic Bible Corpus är en ny korpus med historiska bibelöversättningar i engelska, nederländska, tyska och svenska från trettonhundratalet till idag. Korpusen består av totalt trettiosex historiska bibelöversättningar som alla har samma sökbara format och är ihoplänkade på versnivå. Detta gör EDGeS till en så kallad parallellkorpus i både den synkroniska och diakroniska dimensionen. Korpusen har sammanställts inom ramen för forskningsprojektet Uppkomsten av komplexa verbkonstruktioner i germanska språk (Vetenskapsrådet) och är fritt tillgänglig för andra forskare att använda och bygga vidare på.

Program för webinariet:

  • Hur kan historiska parallella texter användas för forskning om språkförändring?
  • Hur har medborgarforskning bidragit till EDGeS uppbyggnad?
  • Vilka utmaningar är förknippade med att bygga en historisk bibelkorpus?
  • Hur ser EDGeS ut och hur använder man den?
  • Vilken forskning har hittills dragit nytta av EDGeS?
  • Vad blir nästa steg?