Bild
Morgonwebbinariet – seminarier om socialt arbete
Länkstig

Morgonwebbinariet: Klienters handlingsrum – om narkotikaanvändares handlingsrum

Forskning
Samhälle & ekonomi
Utbildning & lärande

Den första torsdagen i varje månad är du välkommen till Morgonwebbinariet – ett kostnadsfritt webbinarium på temat socialt arbete. Föreläsarna kommer från Göteborgsregionen, FoU i Väst och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Webinar
Datum
7 dec 2023
Tid
08:30 - 09:00
Plats
Digitalt via Teams

Bra att veta
Teamslänk publiceras på Göteborgsregionens hemsida dagen innan webbinariet. Första torsdagen i varje månad kl 8:30–9:00. Kostnadsfritt. Ingen anmälan.
Arrangör
Ett samarbete mellan Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Göteborgsregionen, FoU i Väst.

Morgonwebbinariet – seminarier om socialt arbete

Syftet med Morgonwebbinariet är att på ett enkelt sätt sprida aktuell forskning om socialt arbete till medarbetare och chefer i kommunerna i Göteborgsregionen.

Klienters handlingsrum – om narkotikaanvändares handlingsrum i mötet med socialtjänst och hälso- och sjukvård ur ett klientperspektiv

Föreläsare: Johan Lindwall, Institutionen för socialt arbete

Föreläsningen tar avstamp i ett pågående forskningsprojekt där klientens möte med människobehandlade organisationer står i centrum. En utgångspunkt är att begrepp som brukarmakt och brukarinflytande har fått en allt större betydelse, samtidigt som det fortfarande finns ett stort behov av att vidga och fördjupa förståelsen för klientens position i relation till olika hjälporganisationer. I centrum står klienter med en narkotikaproblematik och deras möte med verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, och exempel på frågor som berörs är hur klienter uppfattar och resonerar kring sitt eget respektive verksamhetsrepresentanters ansvar, vilka överväganden de gör i frågor som berör integritet och självbestämmande, hur tvångsvårdslagstiftningen påverkar mötet med verksamhetsrepresentanter samt vad de lyfter som viktigt i mötet med hjälporganisationer.

Tid: 7 december kl 8:30–9:00

Mer information

Tid och plats

Första torsdagen i varje månad kl. 8.30-9.00. Länk till webbinariet publiceras dagen innan på goteborgsregionen.se/morgonwebbinariet

Målgrupp

Morgonwebbinariet vänder sig i första hand till medarbetare och chefer i de 13 kommunerna i Göteborgsregionen – men alla intresserade är varmt välkomna!

Arrangörer

Morgonwebbinariet arrangeras av:

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet, FoU i Väst