Bild
developing | time
Foto: Cecilia Grönberg
Länkstig

MOMENT 3: Fotografi och film i vetenskapens tjänst

Kultur & språk

I symposiet Moment 3: Fotografi och film i vetenskapens tjänst presenteras en rad olika exempel på hur bruket av linsmedier i studiet av naturen, människan och samhället är kopplat till föreställningar om kamerans objektivitet och estetiska uttryck.

Seminarium
Datum
23 nov 2023
Tid
12:30 - 18:50
Plats
Naturhistoriska museet, Museivägen 10, Göteborg

Bra att veta
Symposiet sker på svenska
Arrangör
HDK-Valand, Hasselbladsstiftelsen, GPS400: centrum för samverkande visuell forskning vid GU, och denna gång i samarbete med Naturhistoriska museet i Göteborg

De fotografiska och filmiska exemplen är hämtade från bland annat zoologin, geologin, botaniken, medicinen och antropologin. Presentationerna rymmer såväl vetenskapliga som konstnärliga perspektiv och metoder, vilket ger ämnet en mångfasetterad belysning.

Mitt under andra världskriget fick Victor Hasselblad i uppdrag av flygvapnet att konstruera en spaningskamera. Han såg att kameran hade en större potential och direkt efter kriget utvecklade han modellen och lanserade 1947 den första Hasselbladaren för civilt bruk i New York.

Succén var ett faktum och drygt tjugo år senare var det en specialgjord Hasselbladkamera som användes vid den första bemannade månlandningen 1969. Grunden för det hela var Victor Hasselblads intresse för att fotografera fåglar, men också för teknik och naturvetenskap. Exemplet berättar om kamerans kopplingar till det militära, och om linsmediernas roll och betydelse för visualiseringen inom olika vetenskaper och forskningsfält.

Program

12.30–13.15 Visning av utställningen Med öga på naturen: fåglar, fossiler och fotografier
Louise Wolthers och Stefan Jensen

13.20–13.30 Välkomsthälsning
Mats Jönsson, Louise Wolters och Niclas Östlind

13.30–14.00 ”Osedd, ohörd och oanad”: om naturfotografi som vetenskap och sport
Cecilia Strandroth

14.10–15.10 ”Gynnsam jordmån för suggestiv påverkan”:  Svenskt kulturhistoriskt filmbruk 1945–1955
Mats Jönsson och Erik Florin Persson

15.10–15.30 Paus, kaffe och macka

15.30–16.00 Filmernas funktioner och relationer – från bruksfilm till källmaterial och kulturarv 
Lisa Sputnes Mouwitz

16.10–17.10 Om developing | time
Cecilia Grönberg

17.20–17.50 Den atlantiska regnskogen – inblickar och utblickar 
Åsa Krüger och Stina Weststrand

18.00–18.15 A T C G
Karl-Magnus Johansson

18.20–18.50 Fotoboken i populärvetenskapens tjänst: ett urval av böcker som vidgade allmänhetens blick för människan, naturen och världen
Andréas Hagström och Niclas Östlind