Bild
Personer som sitter vid ett bord och arbetar.
Länkstig

Högre seminarium: Etikprövningslagen och forskningspraktiken – en kritik av regleringens ovetenskapliga aspekter

Samhälle & ekonomi

Välkommen på detta öppna seminarium om etikprövningslagen och konsekvenserna som den kan ha för kvalitativ forskning i samhällsvetenskap. Gästtalare är David Wästerfors, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Seminarium
Datum
29 mar 2023
Tid
13:15 - 15:00

Arrangör
Institutionen för socialt arbete

Etikprövningslagen och forskningspraktiken – en kritik av regleringens ovetenskapliga aspekter

I det här seminariet diskuterar vi konsekvenserna av dagens etikprövning för kvalitativ forskning i samhällsvetenskap. Vi har bjudit in David Wästerfors, professor i sociologi vid Lunds universitet, som menar att regleringen av forskningsetik i vissa avseenden motsäger vetenskapliga metoder bland forskare som samlar in kvalitativa data.

Han kommer prata om vad som gäller för till exempel mängden empiri, synen på studiernas syften och frågeställningar samt användningen av intervjuguider och informationsbrev. Varken lagstiftare eller regleringens uttolkare verkar insatta i hur kvalitativ forskning bedrivs internationellt.   

Varmt välkommen att delta!

Högre seminarier

Varje termin erbjuder Institutionen för socialt arbete ett flertal seminarier som är öppna för alla som är intresserade av socialt arbete. Seminarierna som kallas för högre seminarier riktar sig särskilt till dig som forskar, är doktorand eller praktiker inom fältet. 

Institutionen för socialt arbete har sju forskningsplattformar som riktar in sig på olika områden inom socialt arbete.

Jag vill läsa mer om institutionen för socialt arbetes forskning!