Bild
Länkstig

Göteborgs filmkultur – forskning om minnen av biografens storhetstid

Kultur & språk

Efterkrigstidens ungdomskultur genomsyrades av film. Trots filmkulturens starka närvaro i vardagen är den sällan representerad i kulturarvsinstitutioner och minnesarkiv. Kunskapen om biografhistoria och om upplevelser av att gå på bio är också bristfällig i akademiska sammanhang. Med Göteborg som utgångspunkt berättar två forskare i filmvetenskap om studier om 1950- och 60-talets biografer och publik. Genom att ge röst åt filmpubliken bidrar deras forskning till att nyansera den etablerade filmhistorien och utvidga förståelsen av vårt kulturarv.

Seminarium
Datum
11 apr 2024
Tid
14:15 - 16:00

Bra att veta
Du kommer till salen genom att gå in i huvudentrén till Humanisten. Salen finns på tredje våningen.
Arrangör
GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning och Filmvetenskaper vid Institutionen för kulturvetenskaper

Presentatörer:

  • Åsa Jernudd är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om filmkultur i historiskt perspektiv. Hennes doktorsavhandling (2007) handlar om hur film introducerades i en mellanstor stad i Sverige (Örebro) samt de sociala och kulturella sammanhang som filmvisning var en del av och som präglade de tidiga biograferna. Efter avhandlingen har Jernudd fortsatt undersöka historiska sammanhang och praktiker för offentlig visning av film på biograf i Sverige samt publikens upplevelser och minnen av att gå på bio; film som händelse, praktik, minne och kulturarv. Jernudd är medlem i styrelsen och redaktionsrådet för Föreningen Mediehistoriskt arkiv, i Svenska Filminstitutets Råd för visning och spridning samt i Riksföreningen biografernas kommitté för biografutveckling. Hon är dessutom en av koordinatorerna för den internationella forskarorganisationen HoMER-network (History of Moviegoing, Exhibition and Reception).
  • Kim Khavar Fahlstedt är biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Örebro Universitet. Hans forskningsintressen inkluderar filmens kulturhistoria, transkulturella fenomen och natur på film. Fahlstedt tog sin doktorsexamen i filmvetenskap på Stockholms universitet och har sedan dess jobbat på Yale University och Uppsala Universitet. Han första monografi, Chinatown Film Culture, publicerades av Rutgers University Press 2020. Hans senaste bok, Oland - Sveriges glömda Hollywoodstjärna, utkommer i april 2024.