Bild
EU-flaggan över trädtoppar
Länkstig

Forskare grillar EU-kandidater: Vad vill partierna med EU:s miljö- och klimatpolitik?

Hållbarhet & miljö

Debatt och utfrågning där Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet och ställs till svars av Handelshögskolans experter inom miljö- och klimatfrågor.

Seminarium
Datum
20 maj 2024
Tid
12:00 - 13:15
Plats
B33, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg.

Environmental Economics Unit vid Institutionen för nationalekonomi med statistik bjuder in till utfrågning av partiernas kandidater till Europaparlamentet. Fokus är på miljö- och klimatpolitik, styrmedel och skärningspunkten mellan EU:s och medlemsstaternas handlingsutrymme.

EU-kandidaterna frågas ut av en panel av samhällsforskare från Handelshögskolan som är experter på miljö och klimatfrågor och får möjlighet att svara på varandras inlägg.

Tre representanter deltar vid varje tillfälle och alla partigrupper som svenska partier är med i kommer att vara representerade.

Ingen föranmälan behövs.
 

EU-kandidater

Emma Wiesner (C) – Centerpartiets toppnamn i EU-valet. Emma Wiesner sitter i EU-parlamentet sedan 2020 och är ledamot i Utskottet för Miljö, Folkhälsa och Livsmedelssäkerhet, samt Fiskeriutskottet.

Thomas Brandberg (SD)  Har plats tjugoett på Sverigedemokraternas lista. Tomas Brandberg är Teknologie doktor i bioteknik och politiskt sakkunnig. 

Lisa Nåbo (S)  Lisa Nåbo är ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU och kandiderar till EU-parlamentet på plats 7.
 

Forskarpanelen

Lena Gipperth är professor i miljörätt med inriktning mot havs- och vattenförvaltning. Hon forskar bland annat om rättsligt genomförande av miljökvalitetsmål, t.ex. genom miljökvalitetsnormer.

Olof Johansson-Stenman är professor i nationalekonomi och forskar bland annat om miljö- och klimatekonomiska styrmedel, inklusive miljöskatter, regleringar och så kallade nudges.

Marie Stenseke är professor i kulturgeografi och forskar bland annat om biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi fokuserad på design av policyinstrument för miljöfrågor. Hans senaste forskning fokuserar på frågor kring acceptabilitet för policyinstrument och deras fördelningsmässiga effekter.