Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

FEKIS ämneskonferens 2021

Forskning
Utbildning & lärande

Temat för årets konferens är: Företagsekonomiska metoder – Metoder i Företagsekonomi

Konferens
Datum
13 okt 2021 - 14 okt 2021
Plats
Handelshögskolan
Sista anmälningsdag
31 augusti 2021

Bra att veta
Olika dokument såsom hålltider, hitta hit mm hittas längst ned på sidan!

Metod är ett centralt inslag i högskole- och universitetsverksamhet som återfinns i alla dess huvuduppgifter – forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Ambitionen med årets tema är att konferensen innefattar metodfrågor som relaterar till alla tre uppgifterna. En aktuell fråga blir att belysa den snabba omställningen till virtuell kommunikation. 

Vi uppmuntrar konferensbidrag från deltagare tillhörande företagsekonomins alla delämnen och dess metodinriktningar och med olika perspektiv på begreppet metod. Vi välkomnar också förslag på konferensaktiviteter som genomförs på engelska.

Bidra till konferensens innehåll 

FEKIS ämneskonferens skapar vi tillsammans och ditt bidrag utgör en viktig del i vår gemensamma diskussion och kunskapsspridning. Du kan välja mellan följande konferensaktiviteter att bidra till:

  • Presentation – Genomförs i sessionsform där vanligen 2–4 deltagare presenterar skriftliga bidrag eller gör muntliga föredragningar knutna till ett övergripande ämne. Efter presentationerna har åhörarna möjlighet att ställa frågor och kommentera innehållet.
  • Panel – Diskussioner kring ett specifikt ämne inför åhörare. Paneldeltagarna bidrar normalt med olika perspektiv eller infallsvinklar på ett ämne. Panelen leds av en moderator. Efter diskussionen har åhörarna möjlighet att ställa frågor och kommentera innehållet.
  • Workshop/Rundabordsdiskussion – Centralt för dessa aktiviteter är deltagaraktivitet. Ansvarig(a) för sessionen leder t ex övningar eller praktiska uppgifter, ofta i mindre grupper, och håller i påföljande dragningar och diskussioner.

​​​​​​Du kan välja att genomföra aktiviteterna på svenska eller engelska.

Så här anmäler du ditt förslag

Skicka ditt förslag i ett mejl till fekis2021@handels.gu.se med följande information:
• Titel
• Ansvarig/a för aktiviteten och eventuellt klara aktivitetsdeltagare
• Slag av sessionsaktivitet – Presentation, Panel eller Workshop/Rundabordsdiskussion
• Kortfattad beskrivning av innehållet och om varför sessionsaktiviteten kan vara intressant för deltagarna alternativt vad deltagarna kan lära sig av innehållet.
• Ange om du vill genomföra aktiviteten på svenska eller engelska.

Vi ser gärna att aktivitetsdeltagare i en session representerar olika lärosäten. Doktorander är välkomna att föreslå sessioner och vara med som aktivitetsdeltagare. Vi välkomnar särskilt förslag och deltagaraktivitet från lärare/forskare från delämnen som tidigare år inte varit välrepresenterade på konferensen.


Utställare

Är du intresserad av att vara med som utställare under FEKIS konferensen?
Kontakta oss isåfall på mail: fekis2021@handels.gu.se
för mer information.