Image
Handelshögskolan bibliotek
Breadcrumb

FEKIS conference 2021

Education and learning

This year’s topic for the conference is: business administrative methods – methods in business administration. Method is a central element in the activity of business schools and universities, from research over education to cooperation with the surrounding community. Our ambition for this conference is to include method related questions in all of these three activity areas. A current and important issue hereby is the fast transformation to virtual communication.

Conference
Date
13 Oct 2021 - 14 Oct 2021
Location
Handelshögskolan
Registration deadline
11 October 2021

Good to know
This year's online conference is for FEKIS members and is free of charge.
You can become a member here: address: https://www.fekis.se/en/membership/

To receive the necessary link for the participation in the conference you must register no later than 11th October.

Registration is closed.

PROGRAMME
Below you find the full programme with Swedish and English sessions.

An English title indicates that the session will be held in English.
For more information on the sessions click on the respective link.

For more information, more info programme

Day 1: 13 October
12:30-13:00 Välkommen
13:00-13:45
Panel: Akademin efter pandemin: hur skall vi jobba framöver? Diskussionsledare: Stefan Tengblad


15 minutes break

14:00-15:00 Föreningsstämma, Föreningen företagsekonomi i Sverige (FEKIS)

15:05-15:50 Sessions 1: 5 parallel tracks, more info English session 

 • The use of AI and algorithms in business administration research
 • Induktionsproblemet och metodtänkandets ursprung och kritik
 • Är den företagsekonomiska vetenskapen på väg att förlora sin särställning?
 • Kan man inkludera praktisk kunskap i undervisning utan att tränga ut akademiskt innehåll? En Presentation av läroboken Excel för Ekonomer.
 • Möt FEKIS styrelse för ett samtal om framtida initiativ

10 minutes break

16:00-16:45 Sessios 2: 5 parallel tracks, more info English session  

 • Hållbar framtid efter covid-19? Pluralistisk  samhällssyn och inkrementella besluts- processer
 • Business transformation for a sustainable future
 • Företagets filosofi - filosofi företagsekonomi
 • Innovativ användning av digitala verktyg i företagsekonomisk undervisning
 • Stagnation i företagsekonomisk utbildning?
   

Från 16:50-17:30 Wonder mingel: Join here
The Wonder.me platform is optimized for Google Chrome and Microsoft Edge. It is not available via tablet or mobile. If you use Firefox and it is not working, copy the link and open it in Google chrome. The Wonder room will be open the day before for testing.

 

Day 2: 14 October
09:00-09:45 Sessioner 3: 5 parallel tracks, more info English session

 • Om undran som metod och metodologi inom företagsekonomin
 • Teaching the craft of qualitative business research methods: Lessons from going online
 • Organisation utanför organisationer
 • The Swedish network for advanced business studies (SNABS) – what is the next step?
 • Ny och uppdaterad litteratur inom ekonomi och redovisning

5 minutes break

09:50-10:35 Sessioner 4: 5 parallel tracks, more info English session 

 • Vetenskapligt tänkande, forskande och skrivande: Normativ enfald och/eller kritisk mångfald?
 • Experiences from the process of adjusting research-education linkages in a bachelor level management accounting course
 • Konsten i undervisningen
 • Webbavhandlingar: ett format för bättre kommunikation?
 • Den hållbara högskolan och Högskolan Väst

10 minutes break

10:45-11.30 Panel: Vem ”äger” universitetet? Diskussionsledare: Lars Engwall
11:30-11:45 Gemensam avslutning
11:45-12:30 Wonder mingel: 
 Join here
The Wonder.me platform is optimized for Google Chrome and Microsoft Edge. It is not available via tablet or mobile. If you use Firefox and it is not working, copy the link and open it in Google chrome. The Wonder room will be open the day before for testing.