Länkstig

Anja Andersson

Administratör

Institutionen för kliniska
vetenskaper
Telefon
Besöksadress
Blå stråket 3, plan 5
Medicinaregatan 3, plan 5 Göteborg

Om Anja Andersson

Jag arbetar som administratör inom änmesområdena obstetrik och gynekologi, öron-näsa-halssjukdomar samt kirurgi.

Arbetsuppgifterna innefattar administrativt arbete med studentundervisningen inom läkarprogrammet på termin 8 och 9. Är också huvudansvarig administratör för OSCE-tentamen för utländska läkare tillsammans med Umeå universitet. Jag hjälper också till med administration för forskare (disputationer, halvtidsseminarium) mm.

De system jag arbetar i är Ladok, Canvas, TimeEdit, DISA, Primula samt Agresso.