University of Gothenburg
Image
Breadcrumb

Arabiska

Arabiska är ett av mänsklighetens viktigaste språk, historiskt, kulturellt, och religiöst. Det är språket för tal och skrift i Mellanöstern och Nordafrika, men också i Europa, genom migration. Arabiska är idag det största språket i Sverige efter svenska. Därutöver är det ett klassiskt lärdomsspråk inom den arabisktalande världen och inom islam, med en stor litteratur från 500-talet och framåt.

Vår utbildning ger dig både kunskap i det arabiska språket och kännedom om kulturen och samhällsutvecklingen i de arabiska länderna genom historien. Studiernas fokus ligger på den skriftspråkliga moderna standardarabiskan och på talad arabisk dialekt. Även klassisk arabiska och äldre litteratur studeras under utbildningens gång, framförallt på avancerad nivå. Övningar i kommunikativa färdigheter ingår genomgående i undervisningen: talfärdighet och hörförståelse tränas i lika grad som läs- och skrivfärdighet. Förutom de rena språkkurserna ges vid institutionen även orienteringskurser i arabisk historia och litteratur.

Under tredje terminen erbjuder vi dig möjlighet att studera i ett arabiskt land för att öka dina kommunikativa färdigheter. Antalet platser för utlandsförlagda studier är begränsade.

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Forskarnivå

Blogg: Uppercase Alif

Andreas Hallberg, universitetslektor i arabiska, skriver (på engelska och svenska) om arabisk lingvistik, redskap för skrivande, och lägger upp material för arabiskaundervisning på universitetsnivå.

Studentintervjuer

Nina arbetar som modersmålslärare

أؤمن بالدور المهم الذي يلعبه معلم اللغة الأم في الحفاظ على الهوية وربط الطلاب بجذورهم بطريقه إيجابية.

 "Jag tror på modersmålslärarens viktiga roll i att stärka identiteten hos elever genom att hjälpa dem behålla kontakten med sina rötter på ett positivt sätt."
Läs intervjun med Nina här

 

Abir vill inspirera barn i det svenska samhället

"Jag arbetar som modersmålslärare i Jönköpings kommun. Jag har valt att studera kursen Arabiska för modersmålslärare för att jag vill bli en behörig lärare. Dessutom tycker jag om det arabiska språket som även är mitt modersmål. Vidare vill jag stärka barnens arabiska identitet vilket är ett mål för oss som arabisklärare. Detta anser jag vara något väldigt viktigt, mest på grund av att barnen växer upp med två identiteter, den svenska samt den arabiska identiteten. Jag rekommenderar kursen till alla som vill inspirera barn i det svenska samhället. Kursen ger bra förutsättningar för att bli behörig arabiska lärare."
/Abir Al-medana

 

Kurserna öppnar nya dörrar för modersmålsundervisning

"Jag är legitimerad lärare i gymnasiet och jobbar som modersmålslärare i arabiska. I min roll som lärare anser jag att det är viktigt att utveckla mig själv så att det genomsyrar undervisningen och främjar mina elevers språkutveckling, samt sätta rättvisa betyg i modersmålet.

Kurserna för modersmålslärare har verkligen öppnat nya dörrar för modersmålsundervisning, genom att utbilda lärarna som har erfarenhet och behöver utveckla sin kompetens i teorin och i praktiken. Kurserna är ett stort framsteg och främjande av flerspråkighets språkutveckling i Sverige. Uppmaningen till modersmålslärarna i arabiska att ta del av dessa kurser lyste min väg som pedagog."
/Zahra Jwad