Göteborgs universitet
Bild
Om oss på CLASP
Foto: Anders Wester/Göteborg & Co

Om oss

CLASP intresserar sig både om att förstå språkets kognitiva grunder och utveckla effektiv språkteknologi. Vi arbetar i gränssnittet mellan beräkningslingvistik/naturlig språkbearbetning, teoretisk lingvistik och kognitionsvetenskap.

CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder till kärnfrågor inom språklig teori och kognition. Detta är ett spännande nytt tvärvetenskapligt forskningsområde som fått fart i det internationella forskarsamhället. Genom samarbeten och finansierade forskningspositioner planerar centrumet att det ska bli ett ledande internationellt nav för forskare som arbetar inom detta område.

Centrumet är finansierat av ett 10-årigt bidrag från Vetenskapsrådet (2015-2025). Finansieringen från Vetenskapsrådet och GU-stipendiet möjliggör rekrytering av prof. Shalom Lappin, universitetslektor, forskare/projektkoordinator, 12 doktorander och 9 postdoktorer. Finansieringen ger också medel för workshops, konferenser och besök av gästforskare till Göteborg. CLASP kommer att sammanföra forskare inom teoretisk språkvetenskap, beräkningslingvistik, logik, AI, kognitiv psykologi och robotik.