Göteborgs universitet

Forskning

Den forskning som bedrivs på CLASP har fokus på tillämpningen av probabilistiska och informationsteoretiska metoder för analys av naturligt språk.

Vi är intresserade av att både förstå de grundläggande kognitiva processerna för språk samt utveckla effektiv språkteknologi. Mer information finns på CLASPs engelska sida, följ nedan länk.