Göteborgs universitet
Länkstig

CLASP - Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier

Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier (CLASP) fokuserar sin forskning på tillämpningen av probabilistiska och informationsteoretiska metoder för analys av naturligt språk.

CLASPs arbetsspråk är engelska, därför hänvisar vi för vidare information till våra engelska sidor alternativt vår externa webbplats, se länk nedan.